GLS-áci žali úspechy na krajskom kole geografickej olympiády PDF Print E-mail

 

     Dňa 10. 3. 2016 sa (ako už každoročne býva zvykom) konala súťaž na Fakulte prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Bolo to krajské kolo geografickej olympiády. Na začiatku všetkých súťažiacich privítali postupne dekan univerzity, vedúci katedry a aj predsedníčka komisie pre geografickú olympiádu. Svojimi príhovormi povzbudili všetkých súťažiacich a popriali im šťastie.

     Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória A, ktorá sa zaoberala svetovými, nielen geografickými témami. Súťažiaci v tejto kategórii písali test aj prácu, ktorú neskôr museli obhájiť pred odbornou porotou. Naše gymnázium malo v tejto kategórii dvoch zástupcov. Rovnaké podmienky platili aj pre kategóriu B, ktorá sa zaoberala problémami a témami z nášho slovenského regiónu, a kategóriu CD, kde si študenti vyberali buď témy týkajúce sa environmentalistiky alebo si zvolili vlastnú tému. Tak ako aj v kategórii A, aj tu nás reprezentovali dvojice šikovných študentov. Špeciálnu kategóriu Z absolvovalo 21 študentov GLS, ktorí sa na základe online testu prebojovali až do krajského kola.

     Hneď ráno sa písal test, ktorý bol rovnaký pre všetkých súťažiacich. Úlohy boli vskutku širokospektrálne a zasahovali do veľkej škály poznatkov. Po teste nasledovali obhajoby prác. Súťažiaci z kategórie Z sa mali možnosť zúčastniť rôznych prezentácií a workshopov organizovaných univerzitou a jej študentmi. Toto zápolenie bolo prerušené len malou prestávkou na obed a už sa ďalej pokračovalo.

     Celá súťaž vyvrcholila poobede, keď sa vyhlásili oficiálne výsledky. Bolo sa z čoho radovať. V kategórii A obsadila tretiačka Aneta Vašková 1. miesto s témou Štáty, ktoré nie sú na mapách - neuznané a predsa existujúce štáty sveta. V kategórii B obsadila 1. miesto prváčka Zuzana Kohútová s témou Zaniknuté obce Slovenska a 3. miesto druháčka Alica Chomová s témou Vojnové cintoríny na Slovensku. A nakoniec v kategórii CD 2. miesto získala druháčka Veronika Žáková s prácou Máme ešte v našich regiónoch čistý vzduch? a 3. miesto obsadila takisto druháčka Silvia Kostárová s prácou Zmeny krajiny vybraného regiónu v premenách desaťročí. Postup na celoslovenské kolo si zabezpečili súťažiaci, ktorí obsadili 1. a 2. miesto. Navyše Aneta Vašková s celkovo najvyšším počtom bodov vyhrala aj ako absolútny víťaz krajského kola.

     Poďakovanie patrí okrem samotných študentov aj profesorkám, ktoré ich pripravovali - PhDr. Lenke Lukáčovej a Mgr. Bibiáne Pavlišákovej. Ďakujeme a tešíme sa na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v apríli v Banskej Bystrici.

Aneta Vašková, 3. C 

 

Last Updated ( Wednesday, 13 April 2016 16:17 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin