Angličtinár roka 2015/2016 PDF Print E-mail
     V stredu 27. januára 2016 sa konal 2. ročník celoštátnej súťaže Angličtinár roka 2015/2016, ktorú pre stredné školy a gymnázia organizuje spoločnosť Injoy Agency. Cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Prvý ročník súťaže sa konal 19. novembra 2014 a online testovania sa zúčastnilo vyše 2000 študentov zo 120 škôl SR. Po minuloročnom výbornom umiestnení našej školy (9.miesto v rámci SR) sa naši angličtinári rozhodli opäť zmerať si svoje jazykové znalosti a porovnať ich s vedomosťami ostatných rovesníkov. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 126 škôl Slovenskej republiky a celkovo 479 škôl Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko), čo je približne 11 000 študentov.
  
     Každá škola mohla nominovať 10 – 100 študentov z akéhokoľvek ročníka. Test bol vypracovaný špecialistami z kanadskej jazykovej školy ILAC (International Language Academy of Canada), najviac oceňovanou školou angličtiny v Kanade. Táto škola zároveň ponúkla hlavnú výhru – mesačný jazykový kurz v Kanade. Test pozostával z gramatiky, čítania s porozumením a počúvania na úrovni B1 – C1. Bol primerane náročný,  ako požiadavkami na vedomosti, tak svojou dĺžkou – 60 minút. Celkový počet bodov, ktorý bolo možné v teste získať, bol 128 bodov.

     V našej škole sa  do testovania zapojilo 29 študentov 1. – 4. ročníka. Akékoľvek pomôcky pri teste boli zakázané, študenti nesmeli otvárať žiadny iný súbor v počítači, či používať iné zariadenia alebo slovníky. Počas testu nebola taktiež prípustná žiadna komunikácia, či už verbálna alebo elektronická. Test mal totiž zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody.

     Napriek náročnosti testu ho všetci súťažiaci našej školy zvládli. Po jeho ukončení im bol hneď oznámený dosiahnutý počet bodov. Najvyšší počet (111) dosiahol žiak 4.A triedy – Jozef Lenárt, k čomu mu srdečne blahoželáme. A po mesiaci čakania sme sa konečne dozvedeli umiestnenie školy v rámci Slovenska – v tejto jazykovej súťaži sme skončili v prvej štvrtine zúčastnených škôl.
     Pocity našich študentov bezprostredne po teste boli pozitívne. Ocenili, že úlohy v každej oblasti (gramatika, čítanie a počúvanie s porozumením) boli zostavené tak, aby kládli dôraz na praktickú angličtinu. Testovanie bolo motivujúce najmä pre študentov nižších ročníkov, ktorí  zvládli urobiť všetky úlohy testu v danom časovom limite. A študenti štvrtého ročníka si svoje vedomosti mohli otestovať na „nečisto“ pred písomnými maturitami, ktoré ich čakajú v marci.

A tu sú vyjadrenia niektorých zúčastnených študentov:

Aneta Vašková, 3.C – Prekvapivo videá a celkový posluch neboli veľmi náročné. Čo sa týka čítania, text nebol ťažký, ale veľmi dlhý. Najväčšou výzvou bola pre mňa gramatika a slovná zásoba. Gramatiku vás v škole naučia, ale slovnú zásobu získate len počúvaním, čítaním a poznaním hocičoho, čo sa vám dostane pod ruky. Tu som si uvedomila, že musím sledovať viac programov v angličtine. Dosť ma to motivovalo k ďalšiemu štúdiu AJ.

Denis Talár, 3.C – Texty neboli obsahovo nudné, no ich dĺžka z nich urobila nepríjemnú časť testu. Pri obmedzenom časovom limite je náročné čítať takéto dlhé texty s porozumením. Ľuďom vo videách bolo celkom dobre rozumieť, až na jedno, ktoré sa týkalo nejakého letného tábora či školy v Chorvátsku. Ľudia v tomto videu nemali anglický prízvuk a boli tam dlhé scény, v ktorých sa nič nehovorilo.

Samuel Šurlák, 1.G – Videá z tohto testu boli najľahšie. Dosť som sa pozastavil nad gramatikou. Nečakal som, že stratím až toľko bodov.

Filip Šinaľ, 2.D – Podľa môjho názoru počúvanie bolo najľahšie. Čo sa týka čítania s porozumením, texty boli príliš dlhé, ale dalo sa im porozumieť, ak ste sa sústredili na hlavnú tému a detaily ste čítali až pri riešení otázok. Najnáročnejšie boli gramatické úlohy.

     Veríme, že táto súťaž našich študentov nielen zaujala, ale ešte viac motivovala k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu. Aj takýmito aktivitami chceme zdôrazniť potrebu štúdia cudzieho jazyka, či už kvôli zaradeniu v práci alebo pri objavovaní sveta okolo seba.
 

 
 
 
Last Updated ( Wednesday, 13 April 2016 22:54 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin