Triedy

 Trieda  

Triedny učiteľ 

1. A

 Mgr. Ondrej Žinčák 

1. B

 Mgr. Ján Miškanin 

1. C

 PhDr. Ingrid Molčanová 

1. D

 Mgr. Jana Štalmachová 

1. G

 Mgr. Bibiána Pavlišáková 

2. A

 Mgr. Marianna Pribilincová

2. B

 RNDr. Martin Sendek

2. C

 PhDr. Jarmila Almássyová

2. D

 PaedDr. Jana Guľová, PhD.

2. G

 Mgr. Martina Harčaríková

3. A

 PhDr. Anna Šimová

3. B

 PhDr. Lenka Lukáčová

3. C

 Mgr. Peter Čegiň

3. D

 Mgr. Marek Ondrušek

3. E

 PaedDr. Gabriela Hurajová

 4. A

 Mgr. Jana Ganzarčíková

 4. B

 Mgr. Zuzana Drusková

 4. C

 RNDr. Kvetoslava Kaňuchová

 4. D

Mgr. Gabriela Žáková

 4. E

 Mgr. Štefan Matiaš
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin