Triedy

 Trieda  

Triedny učiteľ 

 1. A 
 1. B Mgr. Jana Štecová
 1. C 
 1. D Mgr. Štefan Matiaš
 1. G Mgr. Stanislava Varjanová
2. A

 Mgr. Ondrej Žinčák 

2. B

 Mgr. Ján Miškanin 

2. C

 PhDr. Ingrid Molčanová 

2. D

 Mgr. Jana Štalmachová 

2. G

 Mgr. Bibiána Pavlišáková 

3. A

 Mgr. Marianna Pribilincová

3. B

 RNDr. Martin Sendek

3. C

 PhDr. Jarmila Almássyová

3. D

 PaedDr. Jana Guľová, PhD.

3. G

 Mgr. Martina Harčaríková

4. A

 PhDr. Anna Šimová

4. B

 PhDr. Lenka Lukáčová

4. C

 Mgr. Peter Čegiň

4. D

 Mgr. Marek Ondrušek

4. E

 RNDr. Anton Almássy
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin