Úspech Alice Sisákovej v krajskom kole SOČ PDF Print E-mail
     Krajské kolo súťaže v Stredoškolskej  odbornej činnosti sa konalo  8. apríla 2016 v Spojenej škole v Sabinove. Celkovo sa súťažilo v 17 rôznych odboroch. V každom odbore bol rôzny počet súťažiacich, ja som súťažila v odbore č. 13 História, filozofia, právne vedy, ďalšie súťažiace z nášho gymnázia Ivana Ščuroková v  odbore 01 Problematika voľného  času  s prácou Práca v redakčnom krúžku a tvorba školského časopisu Phase a  Slavomíra Voľanská, znova v inom odbore č. 16 s názvom   Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou História, knižná kultúra a tradície v obci Lukavica.
 
     Začiatok súťaže bol stanovený na deviatu hodinu. Obhajoba práce bola časovo obmedzená na desať minút, rovnako ako diskusia, nasledujúca hneď po obhajobe. Keďže moja práce niesla názov Činnosť rádia Slobodná Európa v rokoch 1951-1995 a poradie sa určovalo podľa začiatočného písmena práce, predstúpila som pred porotu ako prvá. Každým z nás lomcoval stres, čo bolo vidieť na roztrasenom hlase a neistých pohyboch. Moja neistota, stres a strach prednášať pred úplne cudzími ľuďmi sa, našťastie, nijako špeciálne neprejavili, a so svojím vystúpením som bola nadmieru spokojná. K obhajobe bola dovolená aj príprava v Power pointe a poznámky a v diskusii mi kládli rôzne otázky porota aj ostatní súťažiaci.
 
     Témy ostatných súťažiacich boli taktiež vynikajúco prepracované a z ich prednesu som sa znova naučila niečo nové. Porota v mojom odbore bola výborná, chápala stres a neistotu študentov, ktorí stáli prvýkrát pred výzvou tohto kalibru a naozaj sa o naše práce zaujímali a dávali rozumné a zmysluplné otázky. Keď sme všetci skončili, boli sme vyzvaní opustiť triedu a požiadaní o strpenie. Po pár minútach a zoznamovaní sa na chodbe sme sa znova ocitli pred zrakmi porotcov. Keď vyhlásili moje meno spolu s tretím miestom, v duchu som plesala nadšením. Moje snaženie sa vyplatilo a krásne tretie miesto mi je inšpiráciou pre ďalšiu prácu. Ďakujem za prípravu a usmerňovanie  mojej konzultantke PhDr. Anne Šimovej.

Alica Sisáková, 2. B
 
Fotogaléria:
 
  
Foto 1: Alica Sisáková pri obhajobe Foto 2: Zľava: I. Ščuroková, S. Voľanská, A. Sisáková 
              a PhDr. A. Šimová
Last Updated ( Tuesday, 26 April 2016 15:57 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin