Gymnázium Leonarda Stöckela je partnerskou školou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika PDF Print E-mail
Už 75 rokov je 17. november označovaný ako Medzinárodný deň študentstva. V súčasnosti ho vnímame ako Deň boja za slobodu a demokraciu, pretože 17. novembra 1989 pokojnú demonštráciu študentov násilím potlačili bezpečnostné zložky. Natrvalo sa tieto udalosti zapísali do dejín Československa ako nežná revolúcia.
 
To sú niektoré z dôvodov, prečo si študenti a profesori Gymnázia Leonarda Stöckela každoročne tento deň pripomínajú slávnostnou akadémiou spojenou s odovzdávaním Ceny riaditeľa Gymnázia Leonarda Stöckela.
 
Pri tejto príležitosti sme sa 18. novembra 2016 stretli v športovej hale Mier. Svojou prítomnosťou nás poctili aj primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak, riaditeľ partnerskej školy v Muszyne Mgr. Andrzej Gancarz i dekan PF UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. V úvode všetkých privítal riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus, ktorý krátko poukázal na význam dňa a vyjadril radosť z rozvoja a úspechov školy. Dobrá práca sa síce chváli sama, ale nikdy nie je na škodu, ak je aj adekvátne odmenená. V tomto školskom roku bolo udelených šesť Cien riaditeľa Gymnázia Leonarda Stöckela.
 
Prvou ocenenou bola Aneta Vašková, študentka 4.C triedy, ktorá dosiahla vynikajúce výsledky na pôde geografickej olympiády, ale venovala sa aj chemickej olympiáde či matematickým súťažiam. Ďalším bol už absolvent Jakub Čopák, v súčasnosti študent Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa počas štúdia úspešne venoval chemickej, biologickej i fyzikálnej olympiáde, príprave korešpondenčného seminára z chémie pre základné školy a svoj talent využil aj pri olympiáde zo slovenského jazyka a v  esejistických súťažiach. Venoval sa i šachu a organizoval šachové súťaže. Ocenená bola aj práca vo výchovno-vzdelávacej sfére. Cenu získala Mgr. Jana Ganzarčíková, ktorá je výchovnou poradkyňou a bola jednou z hlavných realizátorov projektu Moderné gymnázium, vďaka ktorému sa zrekonštruovalo i chemické laboratórium. Cena bola udelená aj trom odborníkom, ktorí svoje vedomosti a čas poskytli pri príprave našich olympionikov a boli súčasťou mnohých prírodovedných exkurzií. Konkrétne botaničke RNDr. Eve Sitášovej PhD., pracovníčke Prírodovedného múzea v Košiciach a zoológom Mgr. Martinovi Hromadovi PhD., pedagógovi Pedagogickej fakulty PU a RNDr. Miroslavovi Fulínovi PhD., pracovníkovi Prírodovedného múzea v Košiciach.
 
Po odovzdaní cien nasledoval bohatý kultúrny program pod názvom Pestrá všednosť dookola. Programom sprevádzala dvojica moderátorov Izabela Kapsdorferová (4.E) a Matej Prokopovič (4.D). Pri počutí známych básní od Kristy Bendovej či Márie Rázusovej – Martákovej v podaní prvákov sme si zaspomínali na detstvo a prvé chvíle v školských laviciach. Nostalgické spomienky sa rozplynuli a spolu so štvrtákmi sme sa s detstvom rozlúčili básňami od Jána Kostru a Miroslava Válka. Slovo básnikov bolo popretkávané piesňami slovenských a českých autorov v podaní členov Muzika Klubu. Nechýbal ani tanec, ktorý mal bohaté zastúpenie. Umeleckým slovom sme poukázali aj  na dnešnú uponáhľanú dobu plnú nových technológií. S dospievaním prichádza aj prvá láska, ktorá je bohato zastúpená v básňach, ktoré interpretovali študenti posledného ročníka. Symbol jablka sa v literatúre nachádza v mnohých podobách, spomenuli sme si teda na Evu v raji i Newtona pod jabloňou.
 
Putovanie životom sme prerušili, aby sme dali slovo aj návšteve z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, dekanovi PF doc. RNDr. Gabrielovi Semanišinovi, PhD., ktorý je absolventom našej školy. Tento vzácny hosť k nám neprišiel náhodou, práve PF ponúkla spoluprácu s naším gymnáziom, 
získali sme teda Certifikát o udelení štatútu partnerskej školy PF UPJŠ. Takýto štatút má len niekoľko škôl na Slovensku. Tešíme sa, že  sme sa k nim zaradili aj my.
 
Program pokračoval stvárnením najkrajšieho ľudského citu tancom, slovom i piesňou. Láska so sebou prináša radosť a pokoj, kde jej je nedostatok, tam prekvitá nevraživosť a nešťastie. O tom nás presvedčili aj básne interpretované štvrtákmi od známych slovenských autorov Miroslava Válka a Daniela Heviera. Ak chceme zmeniť svet, musíme začať od seba. Pripomenuli sme si, aké dôležité je nezaprieť v sebe človeka. Záver programu patril folklórnej zložke, ktorá sa v programe objavila viackrát. Život prináša dni veselé i vážne, krásne spomienky, ale i jazvy na duši. Taký je. Všedný a zároveň pestrý.
 
Hudobná a spevácka zložka pracovala pod dohľadom Ing. Štefana Biroša. Medzi nimi svojím všestranným nadaním vynikali Andrea Puchalíková (4.D), ale najmä Mária Gavalová (4.D), ktorá sa predstavila spevom, recitáciou, hrou na gitare a klavíri. Prípravu scény mala na starosti Mgr. Slávka Kollárovičová a o kulisy sa postarala Soňa Polčová (4.D). Celkový dojem dotvárala počas akadémie projekcia, ktorú pripravila Miroslava Pavlusová (4.D).
 
Všetkým zúčastneným patria za umelecký zážitok slová vďaky, predovšetkým ale hlavnej organizátorke, dramaturgičke, scenáristke a režisérke v jednom – Mgr. Edite Koščovej. Akadémie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva každoročne organizuje práve ona a vždy sú originálne, niečím výnimočné. 
 
Miroslava Pavlusová, študentka GLS, 4.D
 
 
Akadémiu sme mohli zrealizovať aj vďaka grantu z Komunitnej nadácie Bardejov
 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin