Ponuka voliteľných predmetov pre 4. ročník - šk. rok 2017/2018 PDF Print E-mail

Predmety so 4-hodinovou dotáciou:

 Názov predmetu skratka
 rozšírený ruský jazyk RRJ
 rozšírený francúzsky jazyk RFJ
 rozšírený nemecký jazykRNJ
 španielsky jazykSJA
 rozširujúci dejepisRDJ
 rozširujúca občianska náuka ROU
 rozširujúca matematikaRZM
 rozširujúca fyzika (pre technikov) ROF (T)
 rozširujúca fyziaka (pre medikov)ROF (M)
 rozširujúca chémiaRZH
 rozširujúca biológiaRZB
 rozširujúca geografiaRZG
 rozširujúca informatikaROI
 dejiny umeniaDEU

 

Predmety s 2-hodinovou dotáciou:

 Názov predmetu  skratka 
 jazykové a literárne praktikum JLP
 cvičenia z anglického jazykaCAJ
 konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
 konverzácia v ruskom jazykuKRJ
 konverzácia v poľskom jazykuKPJ
 konverzácia v nemeckom jazykuKNJ
 psychológiaPSY
 ekonomikaEKO
 spoločenskovedný seminárSPS
 právo na každý deňPKD
 seminár z filozofieSNF
 seminár z dejepisuSED
 seminár z matematikySEM
 cvičenia z matematikyCVM
 seminár z informatikySEN
 seminár z fyziky - moderná fyzikaSEF
 cvičenia z fyzikyCVF
 seminár z chémieSEC
 cvičenia z chémieCVC
 seminár z biológieSEB 
 cvičenia z biológieCVB
 seminár z geografie - geopolitikaSEG
 deskriptívna geometriaDEG
 seminár z dejín umeniaDUS
 športová príprava všeobecná (na VŠ) SQV 

Študenti si vyberajú z tejto ponuky tri 4-hodinové predmety a tri 2-hodinové predmety.

Termín odovzdania 1. zberu: 20. 3. 2017


>> Ponuka voliteľných predmetov pre 3. ročník <<

 

Last Updated ( Friday, 17 February 2017 15:40 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin