Súťaž mladých prekladateľov PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Wednesday, 26 April 2017 13:52

ťaž mladých prekladateľov

Juvenes Translatores

Súťaž Mladí prekladatelia - Juvenes Translatores vznikla so zámerom podporiť štúdium jazykov a prekladanie. 

Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Zároveň umožňuje ľahší pohyb po európskych krajinách, či už kvôli štúdiu alebo práci.

Súťaž je organizovaná Európskou komisiou (organizuje ju Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad) a je podporovaná MŠVVaŠ SR.  Je venovaná žiakom stredných škôl, ktorí majú za úlohu preložiť text z jedného z oficiálnych jazykov EÚ do iného oficiálneho jazyka.

Súťaž sa organizuje koncom novembra, aby zodpovedala školskému roku vo všetkých krajinách EÚ a aby mali školy dostatok času na registráciu po letných prázdninách.


Princíp súťaže spočíva v tom, že z každej krajiny sa náhodným výberom vyberie istý počet stredných škôl v závislosti od toho, aké má daná krajina zastúpenie v Europarlamente. Za SR bolo vybraných 13 škôl, medzi nimi aj naša (napríklad za Spojené kráľovstvo bolo vybraných 73 škôl). Z každej školy sa vyberú 2 - 5 účastníci, ktorí ju budú v deň súťaže reprezentovať.

 

V Gymnáziu L. Stöckela sme týchto účastníkov vyberali v školskom kole, ktoré sa konalo dňa 14. novembra 2016, kde súťažiaci prekladali skúšobný text.

Zo školského kola postúpili títo žiaci: 

Filip Šinaľ - 3.D

Alica Prokopová - 3.D

Jana Šuľová - 3.A

Veronika Harčariková - 3.E

Adriana Tulenková - 3.C

Peter Pavol Pavlišák - 2.G (náhradník)

 

V deň súťaže dňa 24. novembra 2016 sme 45 minút pred začiatkom súťaže obdržali texty na preklad (naši žiaci prekladali z ANJ do SJ, ale vybrať si mohli akékoľvek jazyky), ktoré sme vytlačili, spolu s prekladateľskými hárkami, a začal sa samotný súťažný preklad, na ktorý mali žiaci 2 hodiny času. Žiaci nesmeli používať žiadne formy elektronických slovníkov - iba tlačené (výkladové alebo prekladové). Po skončení prekladu sme ich prekladateľské práce oskenovali a nahrali do databázy, ktorú spravuje GR pre preklad.

Súťažné preklady sú hodnotené prekladateľmi EC z príslušných jazykových oddelení generálneho riaditeľstva pre preklad, aby sa tak zabezpečila čo najvyššia úroveň hodnotenia a rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich.

Mená víťazov, ako aj víťazné preklady, budú uverejnené na webových stránkach Juvenes Translatores najneskôr začiatkom februára. Z každej krajiny bude vybraný jeden víťaz, ktorý si po ocenenie pocestuje do Bruselu. Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať na jar 2017 v Bruseli.

A čo povedali niektorí žiaci o tejto súťaži?

„Táto súťaž mi otvorila nové obzory mojich vedomostí a mojej budúcnosti v oblasti jazykov.“

„Bola to zaujímavá súťaž, som rada, že som sa jej zúčastnila“.

„Vzrušujúca skúsenosť a veľké napätie!

 

Držíme našim mladým prekladateľom palce a veríme, že táto súťaž sa stane podnetom pre ďalšie iniciatívy v oblasti jazyka  aj v ďalších rokoch.

                                                                        

                                                                                    Mgr. Bibiána Pavlišáková

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin