Korešpondenčný seminár z nemeckého jazyka "Spiel mit!" PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Wednesday, 26 April 2017 13:53

Korešpondenčný seminár z nemeckého jazyka „Spiel mit!“

 

Vo štvrtok 16. marca 2017 sa na Gymnáziu L. Stöckela znovu otvorili brány pre mladšie ročníky. Žiaci základných škôl so zvýšeným záujmom o štúdium nemeckého jazyka si mali možnosť overiť svoje znalosti v tomto jazyku, pretože sa konal Korešpondenčný seminár z nemeckého jazyka „Spiel mit!“. Podporil nás aj primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak a kultúrny atašé nemeckého veľvyslanectva v Bratislave pán Marian Gordzielik. Obidvaja prispeli aj hodnotnými cenami. Je už každoročnou tradíciou, že GLS dáva šancu budúcim študentom zmerať si svoje sily, a tým aj zvýšiť si svoj bodový zisk v rámci prijímacích skúšok na našu školu.

Ráno, užasnutí honosnosťou našej školy, sa žiaci základných škôl z Bardejova i okolia za pomoci „šarmantných asistentiek“ v klasických oficiálnych GLS-áckych baretoch a plášťoch presunuli do školskej jedálne, kde sa to všetko začalo. Uvítacie slovo patrilo pani zástupkyni Mgr. Alene Gombošovej a vedúcej predmetovej komisie nemeckého jazyka PhDr. Márii Bušíkovej, PhD., ktoré našich hostí srdečne privítali a popriali im veľa šťastia.

Hlavný organizátor súťaže Mgr. Marek Ondrušek oboznámil súťažiacich s pravidlami a časovým rozmedzím písania testu. Po úvodných inštrukciách sa žiaci plní vedomostí mohli pustili do riešenia jazykovo-vedomostných úloh. Čas im bežal neuveriteľne rýchlo a všetko prebehlo bez problémov. Dohliadajúci profesori pozbierali vyriešené testy a začali  ich opravovať.

Súťažiaci sa premiestili do jednej z tried, kde pre nich naši študenti pod vedením pani profesorky PaedDr. Jany Guľovej, PhD. pripravili kultúrny program. Výhradne v nemeckom jazyku sa im prihovárala moderátorka dňa Karin Jašeková z bilingválnej 1.G. Richard Štefančin (2.D) a jeho „tlmočníčka“ Zuzana Zubríková (3.B) predstavili hovoreným slovom i obrazovou prezentáciou našu už dlhoročnú nemecko-poľsko-slovenskú študentskú výmenu v nemeckom meste Unna. Svoju cestu za úspechmi v Olympiáde z nemeckého jazyka nám priblížil náš najúspešnejší olympionik Jozef Jevčák (4.D). Hudbou a spevom nám atmosféru ešte viac umocňovala Mária Gavalová (4.D). Vypočuli sme si aj zaujímavosti o rozprávkach a ich zberateľoch v podaní Denisy Gulákovej (2.B) a Dominiky Lenkovej (4.A). Hravej nálade patril aj záver, pozreli sme si tradičnú rozprávku Popoluška v nemčine.

A tak prišiel čas vyhodnotenia. Súťažiaci stŕpnuto vyčkávali, kedy započujú svoje meno. Na 1. mieste skončila Michaela Štrausová zo ZŠ na Wolkerovej ulici, 2. miesto obsadil Dávid Vaľko zo ZŠ v Malcove a 3. miesto patrilo Kristíne Kašperekovej zo Spojenej školy v Zborove.

Víťazom i všetkým zúčastneným blahoželáme, pretože každý si odnášal nové skúsenosti, zážitky a v neposlednom rade aj nejaké tie body naviac. Poďakovanie patrí najmä hlavnému organizátorovi korešpondenčného seminára Mgr. Marekovi Ondrušekovi, celej predmetovej komisii nemeckého jazyka i externistovi Mgr. Konštantínovi Ondrušekovi.

„Učiť sa ďalší jazyk nie je len učenie sa iných pomenovaní pre tie isté veci, ale aj nadobudnutie ďalšieho spôsobu premýšľania o veciach“ (Flora Lewis), a tak sa určite môžeme už teraz všetci tešiť na ďalšie úspešné akcie spojené s naším gymnáziom.

Barbora Žáková, študentka GLS, 2.D

 

 

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin