Viktor Lazor - študent GLS po stopách zabudnutého Karola Salvu PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Saturday, 02 September 2017 18:51

Viktor Lazor – študent GLS po stopách zabudnutého Karola Salvu

Dňa 27. apríla 2017 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády v Prešove, na ktorom som sa zúčastnil so svojou odbornou prácou Zabudnutý národovec Karol Salva. Olympiáda bola rozdelená na dve kategórie a dve časti. Prvá časť bola písomná. Študenti  kategórie A a B písali rovnaké testy, ktoré boli, mimochodom, pomerne náročné. Po tejto  časti nasledovali obhajoby prác, ktoré sme zaslali v tlačenej podobe do súťaže niekoľko týždňov pred krajským kolom. Práce v kategórii A boli zamerané na regionálne dejiny. GLS reprezentoval Michal Onderko s prácou Bojoval som na Kryme. Pátral v nej po osudoch účastníka  slovenskej armády na východnom fronte počas 2. svetovej vojny Andreja Švača, ktorý v súčasnosti žije v Tročanoch a má úctyhodnú pamäť, hoci má okolo 90 rokov.V kategórii B boli práce zamerané na tému osvetová činnosť a vzdelávanie. Ja som súťažil v B kategórii.Po obhajobách nasledovalo vyhodnotenie. Umiestnil som sa na peknom  druhom mieste.

Pri výbere témy ma ovplyvnil záujem o naše národné dejiny 19. a 20. storočia Proti  maďarského útlaku vystupovalo veľa kňazov a učiteľov, ktorí sa venovali boju za národné povedomie Slovákov, ale nie o všetkých dejateľoch v tejto dobe je dostatok dostupných informácií. Získať literatúru o Karolovi Salvovi nebolo vôbec jednoduché. Strohé informácie z encyklopédie nám nemohli poskytnúť dostatok informácií o tejto zabudnutej osobnosti. Postupne sme sa dostali k vzácnym výtlačkom odborných publikácií z roku 1929, ktoré sme získali z Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Život Karola Salvu je prekvapivo veľmi zaujímavý. S veľkou láskou a potešením snažil sa Salva vzbudzovať v Slovákoch národnú hrdosť, čo sa mu aj darilo, a preto mal, ako každý národný buditeľ, ťažký život. Začínal ako učiteľ, neskôr kníhtlačiar, redaktor, spisovateľ a nakoniec aj ako kňaz  v USA, kde napokon aj zomrel. Dokázal toho vo svojom živote pomerne veľa, bohužiaľ,  sa toho o ňom veľa nezachovalo.

V roku 1883 v mikulášskom nakladateľstve MaxaLöwa a Izidora Steiera vydal Salva prvý ročník svojho populárneho „Domového kalendára“.  Kalendár sa stal obľúbeným, a tak po ročnej prestávke pokračoval Salva v jeho vydávaní. Vvdával aj časopis „Dom a škola“, ktorý bol určený predovšetkým pre učiteľov. Tento časopis bol na vysokej úrovni. Pracovali na ňom aj katolíci, aj evanjelici.V spolupráci s KarlomKálalom vydali „Slovník slovenskočeský a československý“ a almanach „Od Šumavy k Tatrám“. Na Kálalov podnet začal Salva v tej dobe vydávať časopis „Priateľ dietok“, ktorý bol určený pre deti. V Ružomberku vydával od roku 1897 malý, no významný týždenník „Slovenské listy“, ktoré boli určené pre politiku a spoločenský život. Okrem článkov písal Salva aj básne, pod ktoré sa podpisoval ako Čebratský. V USA  Salva vydával „Americký Slovenský Týždenník.“ Situáciu v USA Salva komentoval takto: „V Amerike zaplatia, ale zaplatia len za prácu, a tak moje chefredaktorstvo troch časopisov je nie pensionátom.“

Osobnosť Karola Salvu ma zaujala nielen pre jeho všestrannú činnosť, ale aj  pre jeho nútenú emigráciu do USA, ktorá bola dôsledkom nepochopenia nielen zo strany tzv. maďarónov, ale aj z ekonomického hľadiska.

Za pomoc pri písaní práce ďakujem pani profesorke PhDr. Anne Šimovej, Mgr. Jane Kovaľovej za pomoc pri zhromažďovaní materiálov a Tiborovi Holtmanovi za pomoc pri grafickej úprave práce.

 

Viktor Lazor , študent GLS
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin