1. A  E-mail
 Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Žáková 
 1. Biath Matej
 2. Biľ Martin
 3. Bobalíková Simona
 4. Bombíková Viktória
 5. Čech Jakub
 6. Džubakovská Petra
 7. Ellerová Kristína
 8. Glovňová Lívia
 9. Harbaľová Slavomíra
10. Hirják Jakub
11. Hudáková Viktória
12.  Jeleňovská Sára
13. Kohutová Kamila
14. Krivoňák Jozef
15. Lazorová Viktória
16. Loziňáková Andrea
17. Maňko Tobiáš
18. Marcinovová Radka
19. Masica Sebastián
20. Milá Viktória
21. Paliga Marek
22. Pivovarník Samuel
23. Podolskyi Mark
24. Prokopovič Timotej
25. Roman Filip
26.  Soroková Michaela
27. Sosenková Sabína
28. Sosňák Tomáš
29. Sviatkovská Sára
30. Šoltys Samuel
31. Štrausová Michaela
32.  Tulenková Bronislava
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin