1. B  E-mail
 Triedny učiteľ: Mgr. Jana Štecová   
 1. Bromberger Filip
 2. Čopák Michal
 3. Čupeľa Samuel
 4. Džmura Samuel
 5. Fedašová Kristína
 6. Gdovinová Simona
 7. Gogoľ Stanislav
 8. Haninčík Tomáš
 9. Hlaďová Soňa
10. Hoľpitová Martina
11.  Kaňuchová Lenka
12. Kendra Samuel
13. Kravec Lukáš
14. Kusavová Daniela
15. Kykynezhdy Tobáš
16. Lacová Petra
17. Lenková Miroslava
18. Marcin Jakub
19. Marcinová Petra
20. Marková Kristína
21. Mihaľ Samuel
22. Mikolaj Peter
23. Puzderová Vanessa
24.  Puzderová Timea
25. Rimarčíková Vanesa
26. Sasaráková Nina
27. Slosarčík Vladislav
28. Voľanska-Martičková Martina
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin