Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry PDF Print E-mail

 

„Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.“

(Jozef Štolc)

 

V štvrtý deň posledného mesiaca v roku sa všetci milovníci slovenského jazyka a literatúry stretli v učebni č. 302, do posledného miesta zaplnili školské lavice a horlivo vyčkávali na príchod komisie v zložení PaedDr. Jana Guľová, PhD., PhDr. Mária Bušíková, PhD., Mgr. Lenka Blaňárová, Mgr. Edita Koščová, PhDr. Ingrid Molčanová a PhDr. Anna Šimová. Po privítaní sa žiaci rozdelili podľa prislúchajúcich kategórií – B kategóriu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a v kategórii A súťažili žiaci 3. a 4. ročníka.

Prvých 30 minút súťaže strávili žiaci vypracovaním testu plného gramatických úloh, náročných otázok, ktoré však preverili aj kvalitu čítania s porozumením. Jazykovedno-literárne „hlavolamy“ sa postupne stávali riešiteľnými. Po energii vydanej pri písaní testu nasledovala krátka prestávka na načerpanie nových síl. Jej skončením sa začala druhá časť (transformácia textu), týkajúca sa tvorenia vlastného textu. Súťažiacim na lavicu „doletel“ prázdny papier, ktorý po pol hodine usilovného premýšľania „odletel“ späť, avšak už zapísaný ich myšlienkami, básnickými otázkami, zložitými súvetiami a slovnými spojeniami, ktoré komisiu presvedčili o ich kreativite a fantázii.

Prvá hodina súťaže už bola za nami. Nasledovala zaslúžená (tentoraz dlhšia obedná) prestávka. Počas nej porota vyhodnotila doterajšie testy a slohové práce, medzitým žiaci v napätí očakávali výsledky. Dočkali sa a v triede zazneli mená tých, pre ktorých súťaž ešte neskončila.

Tretia, a zároveň jej posledná skúška preverila ich rétorické schopnosti. Nebolo jednoduché postaviť sa pred porotu len po kratučkej 5-minútovej príprave a rozprávať na vopred určenú tému. Avšak usmievavé tváre našich profesoriek nám počas celej súťaže dodávali dostatok odvahy a povzbudenia. Práve im všetci ďakujeme za to, že nám dennodenne na hodinách slovenského jazyka a literatúry s radosťou poskytujú cenné vedomosti a rady.

Výber víťazov zrejme nebol jednoduchý. Počas nasledujúcich dvoch dní sa čakalo na konečné výsledky. V stredu 6. decembra 2017 sa súťažiaci znova zišli v jednej z učební a vypočuli si verdikt. V kategórii B  sa na 1. mieste umiestnila Aneta Bocková (2.D), 2. miesto obsadil Vladislav Slosarčík (1.D) a 3. miesto patrilo Márii Gombitovej (2.C). V kategórii A skončila na 1. mieste Natália Zápachová (4.A), 2. miesto získala Zuzana Kohutová (3.C) a 3. miesto patrilo Kataríne Harčarufkovej (4.E).

Súťažiaci získali nielen nové poznatky z rôznych oblastí, vzácne skúsenosti v písaní, čítaní a rozprávaní, ale aj motiváciu rásť a napredovať v tomto odbore. V neposlednom rade sme spoznali aj nových známych či kamarátov a zažili príjemné momenty, na ktoré budeme radi spomínať.

Aneta Bocková, študentka GLS, 2.D

 

Last Updated ( Tuesday, 23 January 2018 15:26 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin