Nemčinár roka 2017 PDF Print E-mail

 

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame a čomu veríme.“

(Paulo Coelho)

 

Zdôrazňovať skutočnosť, aké je dôležité v súčasnosti rozširovať si svoje vedomosti a jazykové zručnosti v cudzom jazyku by bolo zbytočné. Súťaž Nemčinár roka je jednou z možností, kde si študenti stredoškoláci môžu overiť svoje jazykové zručnosti. Dňa 23. 11. 2017 sa do tejto súťaže zapojilo aj 18 študentov Gymnázia L. Stöckela aj napriek tomu, že nemčinu sa učia ako 2. cudzí jazyk s výstupnou úrovňou B1. Súťaž prebiehala online v jazykovom laboratóriu.

Keďže zadania súťaže – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test – spĺňali kritériá Európskeho referenčného rámca,  výsledky sa mohli študenti dozvedieť hneď po 60-minútovej práci. Súťaž prebehla bez rušivých momentov, možno ju považovať za objektívnu a pre študentov atraktívnu.

Súťažili študenti zo všetkých ročníkov, príjemným prekvapením bolo aj umiestnenie študentov z prvého ročníka na popredných miestach, čo možno považovať za dobrý signál pre zvyšovanie záujmu o nemecký jazyk  ako druhého cudzieho jazyka.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na  prvých piatich miestach – Filip Šinaľ (4.D) – 69 bodov, Michaela Štrausová (1.A) – 63,5 bodov, Richard Makara (3.D) – 54 bodov, Daniel Chodorčuk (4.E) – 51,5 bodov, Vladimír Slosarčík (1.B) – 49 bodov.

Súťaž administrovali vyučujúci nemeckého jazyka Mgr. M. Ondrušek a PhDr. M. Bušiková, PhD.

Veríme, že aj táto súťaž a dobré umiestnenie našich žiakov bude výzvou a inšpiráciou aj pre ostatných študentov, ktorí sa s chuťou a nadšením pustia do (hlbšieho) štúdia nemeckého jazyka, najrozšírenejšieho materinského jazyka v Európskej únii.

PhDr. Mária Bušíková, PhD., vedúca PK NEJ na GLS

Last Updated ( Tuesday, 23 January 2018 15:26 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin