Angličtinár roka 2017 PDF Print E-mail

 

30. novembra 2017 sa študenti Gymnázia L. Stöckela v Bardejove opäť zapojili do medzinárodnej súťaže stredných škôl pod názvom Best in English.

Hlavným cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka, vďaka ktorému sa mladým ľuďom otvárajú študijné možnosti v zahraničí. Cieľom je tiež porovnanie jednotlivých škôl a krajov v rámci Slovenska, ale aj v rámci jednotlivých štátov z celej Európy. Súťaž Best in English sa zameriava na súťaživosť medzi študentmi a prispieva k zvýšeniu ich záujmu o jazykovú výučbu. Súťaž neslúži iba ako motivácia pre študentov, ale taktiež prepája učiteľov anglického jazyka z celej Európy a podporuje ich vzájomnú komunikáciu.

Každá škola mohla nominovať 10 – 100 študentov z akéhokoľvek ročníka. Test bol vypracovaný špecialistami z kanadskej jazykovej školy ILAC (International Language Academy of Canada), najviac oceňovanou školou angličtiny v Kanade. Táto škola zároveň ponúkla hlavnú výhru – mesačný jazykový kurz v Kanade. Test pozostával z gramatiky, čítania s porozumením a počúvania na úrovni B1 – C1. Bol primerane náročný, ako požiadavkami na vedomosti, tak aj svojou dĺžkou – 60 minút. Celkový počet bodov, ktorý bolo možné v teste získať, bol 98 bodov.

Súťaže Angličtinár roka sa v ročníku 2017 zúčastnilo  17 600 študentov z krajín Európy. V našej škole sa  do testovania zapojilo 40 študentov. Akékoľvek pomôcky pri teste boli zakázané, študenti nesmeli otvárať žiadny iný súbor v počítači, či používať iné zariadenia alebo slovníky. Počas testu nebola taktiež prípustná žiadna komunikácia, či už verbálna alebo elektronická. Test má totiž zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody.

Napriek náročnosti testu ho všetci súťažiaci našej školy zvládli. Po jeho ukončení im bol hneď oznámený dosiahnutý počet bodov. Avšak žiaci zatiaľ nevedia, ako presne dopadli v porovnaní s ostatnými slovenskými školami. Výsledky tejto súťaže budú zverejnené najskôr 15. 12. 2017. Za našu školu sa najlepším angličtinárom stal Viliam Popovec z 3.G triedy, ktorý získal 88 bodov, na 2. mieste skončili Denisa Skurková z 3.ASamuel Šurlák z 3.G s rovnakým počtom bodov 86,5 a na 3. mieste Marek Tišš z 2.C a Michaela Krumlovská zo 4.B s počtom bodov 86.

PhDr. Rozália Kusendová, vedúca PK ANJ

Last Updated ( Tuesday, 23 January 2018 15:25 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin