Deň otvorených dverí 2017 na GLS splnil svoj účel PDF Print E-mail

 

 Vo štvrtok 7. 12. 2017 sme po druhýkrát otvorili dvere Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove „dokorán“ pre záujemcov o bilingválne štúdium, pre ich rodičov a pedagógov. Priestory školy sa už od rána zapĺňali žiakmi zo základných škôl bardejovského okresu.

„Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť!“ – to bolo krédo tých, ktorí pre záujemcov o štúdium v našej škole pripravili Deň otvorených dverí (DOD). Budúci študenti, či ich rodičia sa mohli dozvedieť o možnostiach štúdia v bilingválnej triede, o školskom vzdelávacom programe, stretnúť sa s pedagógmi i študentmi našej školy, pozrieť sa na vyučovanie a prezrieť si krásne priestory našej školy.

Súčasťou tohtoročného DOD bol aj uvítací kultúrny program, počas ktorého mohli návštevníci školy vidieť a vypočuť si vtipné ukážky z hodiny matematiky v podaní žiakov bilingválnej 3.G triedy, netradičné prevedenie piesne Get Back od skupiny Beatles v rapovom štýle v podaní Tomáša Štalmacha (1.G), anglické piesne či hymnu Gymnázia Leonarda Stöckela, ktorá vznikla pri príležitosti 80. výročia založenia školy.

Po úvodnom programe sa žiaci zúčastnili otvorených vyučovacích hodín občianskej náuky a biológie v anglickom jazyku, na ktorých zažili tvorivú a pracovnú atmosféru. V jazykovej učebni sa od žiakov 2.G triedy dozvedeli o našich projektoch, jazykových pobytoch, záujmových krúžkoch a krajských i celoslovenských súťažiach, a nakoniec spoznali celý areál a priestory školy, jednotlivé triedy i odborné učebne. Počas otvorených hodín mali žiaci ZŠ možnosť overiť si svoje vedomosti a zručnosti, a zároveň im boli ponúknuté aj aktivity, kde mohli prezentovať svoju kreativitu a pohotovosť. Na záver DOD bolo pre žiakov ZŠ pripravené  malé občerstvenie, tombola a sladké odmeny.

Na Dni otvorených dverí sa podieľal tím skúsených pedagógov anglického jazyka, ktorí za pomoci študentov bilingválnych tried ukázali záujemcom o toto štúdium všetko, čo  dokážu. Ukázali školu so všetkým, čo k nej patrí a čo s ňou súvisí. Čas mohli naplno využiť aj sprevádzajúci rodičia, ktorí mohli získať aktuálne informácie o  kritériách prijímacích skúšok, o výsledkoch v prijímaní absolventov našej školy na vysokoškolské štúdium, o zapájaní sa do  medzinárodných projektov a pod.

 Tohtoročná prehliadka Gymnázia L. Stöckela prebehla naozaj vydarene, v jej priebehu sa vystriedalo okolo 100 žiakov zo škôl celého okresu v sprievode svojich rodičov alebo učiteľov. Po absolvovaní unikátnej „exkurzie“ u vážnych záujemcov o bilingválne štúdium prevládali pozitívne dojmy. „Páčili sa mi otvorené hodiny v anglickom jazyku, dozvedela som sa veľa zaujímavých vecí. Taktiež sa mi veľmi páčil program v anglickom jazyku a kolektív študentov s ich učiteľmi. Určite to dopomôže k môjmu rozhodovaniu ohľadom výberu štúdia,“ povedala jedna z účastníčok DOD.

Najväčším zadosťučinením tohto podujatia je teda pre nás pedagógov skutočnosť, že prítomných žiakov zaujali informácie o našej škole, ktoré vďaka DOD získali, a hlavne to, že mnohí z nich majú vážny záujem študovať v bilingválnej triede. Teší nás, že Deň otvorených dverí – deň plný návštev –  splnil svoj účel.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa s nami zabavili, poučili, ale najmä získali cenné informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní o výbere strednej školy. My im pri hľadaní toho správneho smeru prajeme veľa šťastia a odvahy.                               

                                                                     PhDr. Rozália Kusendová, vedúca PK ANJ

Last Updated ( Tuesday, 23 January 2018 15:25 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin