Stačí malý okamih PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Saturday, 03 March 2018 16:51

 

Časť školského roka 2017/2018 sme na Gymnáziu L. Stőckela, tesne pred nástupom na zimné prázdniny, 22. 12. 2017 ukončili vianočnou akadémiou v Bardejovských Kúpeľoch. Premiéra pod názvom: Stačí malý okamih sa konala o 9.00 hod. a druhé vystúpenie bolo o 11.00 hod v kine Žriedlo.

Každý chce byť na Vianoce so svojou rodinou, so svojimi najbližšími, no nájdu sa i takí, ktorým to nie je dopriate z akéhokoľvek dôvodu. Často je to vlastným pričinením, ale niekedy zhoda náhod a súhra negatívnych okolností spôsobí, že ľudia, ktorí sa chcú stretnúť, sa jednoducho nestretnú.  Práve v takomto duchu sa nieslo naše predstavenie. 

Kristián Jančošek z bilingválnej sekcie 1.G nás svojou krásnou vianočnou skladbou pripravil na blížiace sa Vianoce. Po ňom nasledoval in medias res, vstup divadelníkov GLS, ktorí zahrali incident vo výstavnej sieni vianočných pohľadníc, kde sa strhla bitka kvôli jednej pohľadnici a všetkých účastníkov zatkli. Medzi nimi boli aj rodičia hlavnej postavy – Júlie, ktorú stvárnila Paula Zbrehová, tiež z bilingválnej sekcie 3.G. Martin, teda jej chlapec, s ktorým chodila asi rok, sa jej postupne vyhýbal, až sa nakoniec rozišli. Do tejto postavy sa výborne vžil Lukáš Magda –  rovnako študent bilingválnej sekcie 2.G. Vzťah Júlie a Olivera – tretej hlavnej postavy v podaní maturanta Frederika Františka Vilíma zo 4.D, držal divákov od začiatku až do konca v napätí. Práve táto postava bola študentom najviac sympatická, lebo zobrazovala aktuálnosť mladých ľudí v dnešnej dobe.

Divadelné predstavenie bolo zložené zo štyroch dejstiev a dôležitou súčasťou hovoreného slova boli aj hudobné, spevavé a tanečné vsuvky študentov – chlapcov a dievčat, ktoré vo folklórnej zložke úspešne vedie Mgr. Lenka Blaňárová. Napriek tomu, že nie sme žiadna umelecká škola, veľmi výrazne sa prejavili krásne ukážky vianočných kolied či interpretácií piesní: Biela pieseň a Tichá noc v podaní Bianky Felegiovej z 3.C a Laury Sidorjakovej z 2.B. Klavírne ich sprevádzal Adam Velebír zo 4.B. Na javisku sa spolu ukázalo 46 mladých gymnazistov od prvého do štvrtého ročníka.

Záver hry bol schválne dopovedaný len rozprávačom. Tejto úlohy sa zhostila Olívia Čobejová zo 4.B. Všetko sa dobre skončilo a jej záverečné slová boli, že „tieto Vianoce boli najšťastnejšími sviatkami, aké si svet len vie predstaviť. Nemožné sa stalo skutočnosťou. Treba byť vďačný za každý okamih, treba sa tešiť z maličkostí a pomáhať si navzájom.“

Všetci, ktorí sa dokázali postaviť pred publikum, boli odvážni a to je v živote veľmi dôležité. Okrem toho, boli k sebe aj ústretoví, ohľaduplní a láskaví, a to by som želala aj ja všetkým ľuďom vychádzajúc zo slov Popoluškinej mamy: „Maj odvahu a buď láskavá!“

V tomto chaose, v uponáhľaných pracovných dňoch , vo vysokom nasadení, v reklamných vianočných spotoch už od októbra si skúsme nájsť čas jeden pre druhého a snažme sa uvedomiť si skutočný zmysel Vianoc. Verím, že sa nám to vráti aj s úrokmi...

Na záver by som chcela poďakovať pánovi riaditeľovi GLS RNDr. Marcelovi Tribusovi za zorganizovanie tejto akadémie, pánovi riaditeľovi (správcovi) kina Žriedlo Mariánovi Vertaľovi za jeho ústretovosť, Rasťovi Jurašimu a Valérii Bodikovej za videoprojekciu, osvetlenie a ozvučenie, všetkým, ktorí nám fandili a duchovne či morálne pomáhali, a, samozrejme, ešte raz všetkým zúčastneným na javiskovej scéne.

Verme či neverme, ale niekedy stačí naozaj len malý okamih...

PhDr. Ingrid Molčanová

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin