GLS hostilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Saturday, 03 March 2018 17:00

 

V stredu 17. januára 2018 sa na Gymnáziu Leonarda Stöckela stretli študenti a učitelia, ktorých spája spoločná záľuba – vášeň pre anglický jazyk. Žiaci stredných škôl bardejovského, ľubovnianskeho, svidníckeho a stropkovského okresu sa stretli v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku, aby si v konkurencii tých najlepších otestovali svoje vedomosti a zručnosti v používaní tohto jazyka.

 Štúdium jazykov si ako každé iné štúdium žiada odhodlanie a čas, avšak tým, ktorí v ňom vytrvajú, prináša nespočetné výhody v podobe otvorených dverí do sveta. Nuž a žiaci, ktorých naša škola privítala, dokázali, že obstoja aj v silnej konkurencii, sú pohotoví, schopní reagovať v rôznych situáciách a sú pripravení do tých pomyselných dverí do sveta aj vstúpiť.

Študenti stredných škôl súťažili v štyroch kategóriách – 2A, 2B, 2C2 a 2D, podľa typu školy a týždennej dotácie hodín anglického jazyka. Všetky kategórie dokazovali svoje vedomosti v písomnom teste (pozostával z počúvania, čítania, gramatiky a slovnej zásoby) a tiež v ústnej odpovedi, ktorá imitovala situácie z každodenného života. V tejto časti bolo potrebné využiť okrem jazykových znalostí aj kreativitu a schopnosť flexibilne interagovať v dialógoch.

Pedagógovia, ktorí boli členmi jednotlivých komisií, si vypočuli odpovede vysokej kvality a v mnohých prípadoch mali naozaj ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Prinášame výsledné umiestnenie študentov v jednotlivých kategóriách:

Kategória 2A (študenti 1. a 2. ročníka gymnázií, hotelových a obchodných akadémií) – umiestnenia:

1.

Slosarčík, Vladislav         

Gymnázium L. Stöckela, Bardejov                   

 

2.

Orečný, Ján                       

Gymnázium, Giraltovce                                    

 

3.

Hlinka, Simona Katarína     

Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa               

 

 

Kategória 2B  (študenti 3. a 4. ročníka gymnázií, hotelových a obchodných akadémií) – umiestnenia:

1.

Szomráki, Dávid

Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa              

 

2.

Šinaľ, Filip

Gymnázium L. Stöckela, Bardejov                        

 

3.

Kačmárová, Klára 

SŠ J. Henischa, Bardejov                                     

 

 

Kategória 2C2 (anglofónni žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacej krajine trval viac ako 2 mesiace)  – umiestnenia:

1.

Cichá, Caroline   

Gymnázium, Stropkov                                            

 

2.

Gurská, Kamila

Cirkevná SŠ J. Bosca, Bardejov                            

 

3.

Vojar, Silvia

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, St. Ľubovňa    

 

Kategória 2D  (študenti odborných škôl) – umiestnenia:

1.

Timko, Patrik

Súkromná SOŠ, Giraltovce                     

 

2.

Karsa, Róbert

SŠ Centrálna, Svidník                            

 

3.

Pavlus, Maroš

SŠ J. Henischa, Bardejov                       

 

 

Víťazi jednotlivých kategórií za každý okres postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 14. februára 2018 v Prešove. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme naďalej veľa odhodlania do ďalšieho štúdia!

Mgr. Bibiána Kuchariková, PK ANJ

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin