Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na GLS PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Saturday, 03 March 2018 17:02

 

„Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom.“

J. W. Goethe

 

Gymnázium Leonarda Stöckela dňa 18. januára 2018 prebralo štafetu organizátora obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Význam jazykovej olympiády nespočíva len v súťažení, je potrebné si uvedomiť aj jej hlbší význam. V prvom rade je potrebné sa na olympiádu systematicky pripravovať, vyriešiť množstvo testov, úloh či počúvať nemecké texty, ale bez správnej motivácie by celé úsilie súťažiacich vyšlo nazmar. Iste si aj účastníci jazykovej olympiády neraz uvedomili, akú výhodu má zrušenie jazykových bariér, keď sa v zahraničí nemusia dorozumievať posunkami. Znalosť nemeckého jazyka má aj iné výhody, ovládať nemčinu ako najrozšírenejší jazyk v EÚ ponúka možnosť nájsť si aj pracovné miesto, cestovať do zahraničia, spoznávať cudzie krajiny, dejiny, zvyky, tradície či mentalitu iných národov.

              V obvodovom kole sa súťažilo v troch jazykových kategóriách 2A, 2B a 2D. Do súťaže sa prihlásilo 20 študentov zo stredných škôl Stará Ľubovňa a Bardejov. Hoci zástupcovia škôl z okresov Svidník a Stropkov sa na olympiáde nezúčastnili, možno podľa názoru porotcov v jednotlivých kategóriách konštatovať, že jazykové zručnosti  a komunikačné schopnosti súťažiacich boli na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí poďakovanie učiteľom, ktorí študentov na olympiádu pripravovali.

Súťaž bola optimálne náročná, úlohy pozostávali z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, testu, opisu obrázka a voľného rozhovoru. Keďže vedomostná úroveň súťažiacich bola takmer vyrovnaná, členovia poroty zvažovali každé udeľovanie bodu pri hodnotení, aby bolo objektívne a transparentné. Aj z tohto dôvodu  porotu tvorili zástupcovia z rôznych bardejovských škôl. Predsedníčkou kategórií 2A a 2D bola PaedDr. Jana Guľová, PhD., členkami boli Mgr. Slávka Pasterňáková a Mgr. Marianna Gmitterová. Predsedníčkou kategórie 2B bola Mgr. Martina Chovancová, členkami boli Mgr. Marta Sterančáková a Mgr. Mária Pinzíková. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým členom poroty za ich trpezlivosť, odbornosť a pedagogické majstrovstvo.

Organizátori PhDr. Mária Bušiková, PhD. a Mgr. Marianna Pribilincová sa snažili  o bezproblémový a pokojný priebeh olympiády, ktorú otvorila a spolu s členkami poroty aj vyhodnotila zástupkyňa GLS Mgr. Alena Gombošová. Víťazom zablahoželala k úspechu a ostatným účastníkom popriala veľa elánu do ďalšieho štúdia. Na krajskom kole budú reprezentovať Bardejov a Starú Ľubovňu študenti podľa uvedeného poradia.

 

Kategória

Meno a priezvisko

Okres

2D

Kuchcik, Adam, SPŠ Bardejov

Bardejov

2D

Dančišin, Radovan, SPŠ Bardejov

Bardejov

 

Kategória

Meno a priezvisko

Okres

2B

Lang, Ľubomír, GTV

Stará Ľubovňa

2B

Podhorská, Barbora, GTV

Stará Ľubovňa

2B

Šinaľ, Filip, GLS Bardejov

Bardejov

2B

Helmanovský, Ján, SŠ J. Henischa, Bardejov

Bardejov

 

Kategória

Meno a priezvisko

Okres

2A

Šľachtovský, Jakub, CGsv.M

Stará Ľubovňa

2A

Setlák, Branislav, GTV

Stará Ľubovňa

2A

Štrausová, Michaela, GLS Bardejov

Bardejov

2A

Šepitková, Alžbeta, HA Bardejov

Bardejov

 

 

PhDr. Mária Bušiková, PhD., vedúca PK NEJ

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin