Medaily aj pre GLS PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Tuesday, 08 May 2018 19:02

 

Aktuálna pozornosť celosvetovej verejnosti a hlavne fanúšikov zimných športov je zameraná na sledovanie výsledkov a správ o dianí na svetovej zimnej olympiáde, ktorá prebieha v Južnej Kórei. Každý z účastníkov sa snaží podať čo najlepší výkon, siahnuť na dno vlastných síl a zabojovať o víťazstvo...

            Snaha zvíťaziť bola dňa 7. februára 2018 aj naším mottom. Svojou účasťou, tiež na olympiáde, sme však nedokazovali vlastné športové schopnosti. V našom prípade šlo o preukázanie kvalít a vedomostí v rámci Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naše gymnázium nás vo svojich farbách vyslalo reprezentovať ho po úspešnom zvládnutí školského kola súťaže.

Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka literatúry sa konalo na Gymnáziu Adama Raymana v Prešove. Zúčastnili sa súťažiaci zo všetkých okresov Prešovského kraja. Kvalitu výkonov súťažiacich posudzovala niekoľkočlenná porota zložená z odborníkov v danom predmete. Meranie síl pozostávalo z dvoch častí. Úvod prvej časti bol venovaný vedomostnému testu. Zameriaval sa na overenie teoretických vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a schopnosti uplatniť ich pri práci s textom. V jej druhej polovici sme dokazovali svoje zručnosti v rámci transformácie textu. Záverečná časť (rečnícky prejav) bola zjednotením toho, čo vieme, toho, čo si myslíme, ale hlavne toho, ako svoje názory a myšlienky prezentujeme.

Priebeh olympiády sa, samozrejme, neobišiel bez trémy. Nebolo to ľahké, tak ako to spravidla na olympiáde býva. Ale podarilo sa! V kategórii B (1. – 2. ročník) obsadila 2. miesto Aneta Bocková (2.D) a v kategórii A (3. – 4. ročník) sa na 3. mieste umiestnila Natália Zápachová (4.A).

Poďakovanie za pomoc, ochotu a trpezlivosť pri príprave na toto súťažné olympijské podujatie patrí vyučujúcim Mgr. Edite Koščovej, PhDr. Anne Šimovej, a tiež PaedDr. Jane Guľovej, PhD., ktorá každoročne nad olympiádou i olympionikmi bdie. Boli našimi trénerkami a našou oporou. Sme veľmi rady, že sme nesklamali ich dôveru a výsledkom oplatili snahu o čo najlepšie umiestnenie.

Aneta Bocková, študentka GLS, 2.D

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin