Ako chémia ovládla GLS PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Tuesday, 08 May 2018 19:08

 

Dňa 21. februára 2018 to na Gymnáziu L. Stöckela opäť „vrelo“. Už po tretíkrát sme privítali žiakov zo základných škôl na čoraz populárnejšom Korešpondenčnom seminári z chémie. Tak ako po minulé roky, aj teraz sme ho organizovali s podporou mesta Bardejov.

Kde to všetko vôbec začalo? Myšlienka sa zrodila pred pár rokmi v hlavách vtedajších troch chemických olympionikov – Jakuba Čopáka, Moniky Hudákovej a Dominiky Švecovej. Chceli totiž viac motivovať žiakov základných škôl k prírodným vedám a poukázať na krásy chémie prostredníctvom zaujímavých úloh. Tento nápad neostal nepovšimnutý, zapáčil sa pánovi riaditeľovi i učiteľom chémie a začalo sa s jeho okamžitou realizáciou.

A ako to celé funguje? Klub mladých chemikov pri GLS pracuje pod vedením pani profesorky Mgr. Martiny Harčaríkovej a pripravuje celú súťaž počnúc propagáciou až po finálové kolo. Žiaci základných škôl sa najprv zaregistrovali na stránke www.kschu.eu. V tomto školskom roku bolo prihlásených až 101 žiakov a chýr o nás sa rozniesol aj za hranice okresu. Mali sme súťažiacich aj zo svidníckych a ľubovnianskych škôl, dokonca dvoch mladých chemikov až z Trenčína.

Po zverejnení pravidiel sme v mesiacoch október až január pripravili  úlohy do dvoch domácich kôl a finálového kola. Znie to síce jednoducho, ale práce bolo požehnane. Úlohy pre dve kategórie v rozsahu 150 bodov v domácich kolách a v rozsahu 100 bodov vo finálovom kole sme vytvárali sami, samozrejme, s použitím relevantných zdrojov. Každé domáce kolo obsahovalo rôzne chemické rébusy, doplňovačky, tajničky, návody na domáce pokusy a elektronické odpoveďové hárky, do ktorých súťažiaci vpisovali riešenia. Zadania a hárky sme zverejnili na stránke a súťažiaci mali šesť týždňov na vypracovanie a odoslanie každého domáceho kola. Všetky odpovede sme dôsledne opravili, každý odpoveďový hárok prešiel trojstupňovou kontrolou. Prvé domáce kolo úspešne zvládlo spolu 69 žiakov a druhé kolo 54 súťažiacich. Do finálového kola boli pozvaní úspešní riešitelia oboch domácich kôl, konkrétne 39 deviatakov a 15 ôsmakov. Najpočetnejšou skupinou boli súťažiaci zo ZŠ na Wolkerovej ulici.

V deň finálového kola naše gymnázium privítalo šesťdesiatku návštevníkov – súťažiacich spolu s ich učiteľmi. O 8.00 hod. sa začala registrácia účastníkov, ktorí so zatajeným dychom čakali na začiatok súťaže. Seminár otvoril svojím príhovorom pán riaditeľ RNDr. Marcel Tribus a asistent primátora mesta Bardejov Mgr. Jozef Guliga. Nasledoval príhovor Mgr. Martiny Harčaríkovej, ktorá súťažiacich oboznámila s celkovou organizáciou súťaže. O 9.15 hod. sa začalo samotné riešenie úloh kategórie 8 a kategórie 9, na ktoré mali žiaci čas hodinu a pätnásť minút.

Po dopísaní testu mali zúčastnení pripravený sprievodný program pod názvom „Tajomstvá prírodných vied“. Pod vedením našich skvelých pedagógov Mgr. Jany Ganzarčíkovej, RNDr. Kvetoslavy Kaňuchovej, RNDr. Jána Klebana a Mgr. Moniky Andrejovskej pracovali naši súťažiaci v laboratóriách chémie, biológie a fyziky na rôznorodých kreatívnych projektoch. O 12.30 hod. bol pre žiakov pripravený obed v školskej jedálni GLS. Počas sprievodného programu a obeda sme na čele s našou vedúcou opravovali a vyhodnocovali odpovede súťažiach. Aj tu každý hárok prešiel trojnásobnou kontrolou.

Nasledovalo vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutočnilo v aule. V kategórii 9 sa na prvom mieste umiestnila Petra Golecová  (ZŠ Pod Vinbargom), druhé miesto obsadila Ema Simová (ZŠ Wolkerova) a ako tretí sa umiestnil Peter Oslacký (ZŠ Wolkerova). V kategórii 8 prvú priečku obsadil Matej Kozub (ZŠ Wolkerova), na druhom mieste skončil Peter Paľa (ZŠ Pod Vinbargom) a tretie miesto obsadila Tereza Švirková (ZŠ Wolkerova). V kategórii 8 víťaz vo finále získal plný počet bodov a druhý v poradí len o jeden bod menejJ. Súťažiaci sa naozaj veľmi snažili, veď ceny boli lákavé. Víťazi oboch kategórií odchádzali s tabletom, zaujímavou knihou a našou školskou mikinou a prvých desať miest z oboch kategórií získalo USB kľúč. Ceny víťazom odovzdal pán riaditeľ RNDr. Marcel Tribus spolu s vedúcou oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ Mgr. Evou Barbuľákovou a našou pani profesorkou Mgr. Martinou Harčaríkovou.

Žiaci základných škôl opäť raz ukázali zapálenosť pre chémiu a my máme nesmiernu radosť z týchto mladých talentov. Vidíme, že  naša námaha a obetovaný čas stáli za to a naša práca má zmysel. A kto sme my – „usilovné mravce“? Starší „mazáci“, a to Katarína Harčarufková, Natália Zápachová, Samuel Mariančik, Štefan Hricov, Dávid Fejczo, práca ktorých bola v projekte kľúčová a ktorí svoje vedomosti a zručnosti predávali tým mladším – Klaudii Lazurovej, Kataríne Petrišákovej, Michalovi Čopákovi, Kláre Holodňakovej, Kláre Zajacovej a Viktórii Selmani. Všetkých nás, ktorí sme súčasťou Klubu chemikov pri GLS, organizácia súťaže nesmierne obohatila v mnohých smeroch a tešíme sa na ďalší ročník.

 Ďakujeme hlavnej „duši“ tohto podujatia Mgr. Martine Harčaríkovej, že má na nás vždy čas, vie poradiť, efektívne navigovať a že cítime, že ju to baví a napĺňaJ, lebo toto je tá najväčšia motivácia pre celý realizačný tím.

Viktória Selmani, študentka GLS, 1.D

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin