Potešili slovenským striebrom PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Tuesday, 08 May 2018 19:23

 

„Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu.

Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere.“

 Frank Smith, anglický jazykovedec

 

Naši študenti jazyky študujú radi, niektorí cieľavedome, aby po škole skúsili, ako „chutí“ život v cudzine, iní s láskou v srdci – lebo milujú, ako jazyk znie, ako spája. Dôkazom toho je aj študentka Bianka Felegiová (3.C), ktorá svojou láskou k hudbe potešila srdcia poroty i účastníkov celoslovenského kola súťaže Ruské slovo, ktorá sa konala 27. marca 2018 v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 190 žiakov a pedagógov zo 47 škôl.

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku, určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Jej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov a propagovať hodnotnú ruskú literatúru.

Tohtoročnou témou, ktorá spájala súťažiacich vo všetkých kategóriách, bola „Nekonečnosť ruskej krajiny“. Podliehal jej výber piesne a interpretácia pod vedením Mgr. Dany Mikulovej. Gymnázium L. Stöckela reprezentovala v tejto súťaži Bianka Felegiová (3.C) v kategórii sólový spev s piesňou „Родина“ (Vlasť) v pôvodnom podaní ruskej speváčky Viktorie Čerencovej. Bianku na gitare sprevádzal Branislav Zlacký (3.C). Prekrásne precítený spev ohodnotila odborná porota vynikajúcim 2. miestom v celoslovenskom kole. Súťažiaci potvrdili, že ak sa snúbi láska k jazyku s láskou k umeniu, tóny melódie rozkmitajú struny nejednej duše človeka.

Obom súťažiacim srdečne blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu školy i mesta a prajeme im ešte veľa umeleckých podnetov a inšpirácií v ďalšej tvorbe.

Mgr. Dana Mikulová

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin