Taste the Future ! PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Tuesday, 08 May 2018 19:24

 

Už ste niekedy premýšľali nad tým, akú príchuť bude mať vaša budúcnosť? Samozrejme, s istotou to nevie predpovedať nik, ochutnať však malý kúsok z budúcnosti, ktorú už teraz žijú ľudia okolo nás, to sa dá.

A presne toto bolo víziou dvojdňovej bilingválnej konferencie Taste the Future (Ochutnaj svoju budúcnosť) 2018, ktorú 5. – 6. apríla 2018 usporadúvala bilingválna sekcia Gymnázia L. Stöckela v Bardejove. 

Myšlienka tejto konferencie sa zrodila v hlavách angličtinárov GLS. Chceli sme žiakom bilingválneho štúdia ponúknuť niečo kvalitné, moderné a relevantné – platformu, kde by mohli spoznať reálnych ľudí z reálneho sveta, s ktorými by mohli diskutovať o súčasných výzvach a nárokoch trhu práce. Naším cieľom bolo tiež povzbudiť ich k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka ako základného nástroja na presadenie sa na tomto trhu.

Po mnohých mesiacoch príprav sa vo štvrtok minulého týždňa zišlo v priestoroch GLS spolu 13 rečníkov z celého sveta – žijúcich od Číny po Kanadu a pracujúcich v rôznych oblastiach – boli medzi nimi vedci, diplomati, pedagógovia, pracovníci v IT sektore, ekológovia, architekti či ľudia so skúsenosťami so štúdiom v zahraničí. A hoci pracujú v rôznych oblastiach, jedno majú spoločné – pravidelne vo svojom zamestnaní používajú anglický jazyk. Všetci títo prišli študentom porozprávať, ako chutí práca v ich sektore. Ochotne sa delili so svojimi príbehmi, skúsenosťami či radami pre tých, ktorí by v budúcnosti v danej oblasti radi pracovali.

Konferencie sa zúčastnili niekoľkí zahraniční hostia, napr. manželia Bussardovci z Kanady, zakladatelia nadácie Integra, opísali, ako vyzerá africká chudoba a ako pomáhajú zmierniť jej následky; Justyna Kepa z USA porovnala vzdelávacie systémy v USA, na Slovensku a v Spojených arabských emirátoch; Belgičanka Suzanne Verschueren vysvetlila študentom, ako funguje program Erazmus. Veľmi nás potešilo, že medzi rečníkmi boli tiež mnohí absolventi GLS – Lenka Vaňková, diplomatka v Pekingu, Anton Repka, PR manažér festivalu Pohoda, Stanislav Hrivňák, mladý vedec a PhD. študent fyziky, Daniel Viglaš, pracujúci v najrýchlejšie rastúcom startupe na Slovensku – firme Exponea, či Juraj Šott – človek, ktorý študoval aj učil vo Veľkej Británii.

Počas dvoch dní konferencie prebiehali vždy paralelne tri prednášky od troch rôznych rečníkov, samozrejme, všetky v anglickom jazyku. Každý žiak si vopred vybral, ktorá z trojice prednášok ho najviac zaujíma, a tej sa aj zúčastnil. Veľmi nám záležalo na tom, aby tieto „talks,“ ako ich v angličtine nazývame, neboli len jednostranným výkladom, práve naopak, naši rečníci si ich pripravili veľmi interaktívne, formou diskusií, workshopov, problémových úloh, online prieskumov, atď. Mimoriadny úspech mala aj mobilná aplikácia Sli.do, prostredníctvom ktorej mohli žiaci našim rečníkom klásť otázky online – po naťukaní otázky do mobilu sa táto hneď objavila na plátne. Otázkam nebolo konca-kraja J.

Nuž a ako konferenciu hodnotili samotní zúčastnení? Ponúkame niektoré odpovede z dotazníkov spätnej väzby:

 

 „Dozvedel som sa veľa nových užitočných informácií vo sfére, v ktorej chcem pracovať. Skvelá organizácia, milí ľudia (učitelia aj študenti) – skvelé!“ (K. Tankina, Evanjelické bilingválne gymnázium, BB)

„Nemám čo vytknúť. Organizácia, koncept aj výber hostí boli perfektné.“ (V. Slosarčík, GLS BJ)

„Veľa inšpiratívnych podnetov na zamyslenie a konanie v živote, mnoho hodnotných myšlienok hodných šírenia.“ (V. Kvietková, bilingválne Gymnázium A. Kmeťa, BŠ)

„Prednášky boli zaujímavé, uvedomil som si, že štúdium jazykov má zmysel a že to môže priniesť veľa príležitostí.“ (anonym)

„Konferencia pre mňa určite bola prínosom. Vypočula som si zaujímavé životné príbehy. Určite ma to motivovalo ísť do zahraničia a hlavne skúsiť Erazmus. “ (anonym)

„Bolo to skvelé. Myslím si, že takéto niečo je veľmi prínosné. Naučila som sa mnoho zaujímavého a veľmi ma to inšpirovalo. Tak ako aj včera, aj dnes odchádzam so skvelým pocitom.“ (anonym)

„Veľa som sa dozvedela, prinútilo ma to zamyslieť sa nad tým, čo chcem robiť o 10 rokov a ako to dosiahnuť. PS: Tá appka Sli.do bola masaker, úžasný nápad!“ (anonym)

 

Sme veľmi vďační všetkým rečníkom, ktorí ani chvíľu neváhali a ochotne sa podelili so stredoškolákmi o svoje skúsenosti. Naša vďaka patrí aj žiakom a pedagógom z Evanjelického bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici, bilingválneho Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici či našej partnerskej školy v poľskej Muszyne, ktorí prijali naše pozvanie zúčastniť sa konferencie. Tešíme sa, že mesiace príprav boli hodné svojho výsledku, a, súdiac podľa reakcií z dotazníkov spätnej väzby, boli pre žiakov relevantné a zmysluplné. Na tom totiž záleží. 

Mgr. Bibiána Kuchariková, koordinátor bilingválnej sekcie na GLS

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin