Leonard Stöckel PDF Print E-mail

- pedagóg, vzdelanec a spisovateľ

     Narodil sa v roku 1510 v Bardejove. Do školy začal chodiť v Bardejove, študoval u Angličana Valentína Coxa a školu skončil vo Vratislavi, kde boli jeho učiteľmi najmä magister O. Winkler a doktor práv J. Metzler. Od októbra 1530 navštevoval univerzitu vo Wittenbergu a vzdelával sa u M. Luthera, F. Melanchthona a profesora teológie Pomerana.

     V školskom roku 1536/1537 bol rektorom školy v Eislebene, odkiaľ sa vrátil do Wittenbergu a v roku 1539 do Bardejova. Stal sa rektorom školy v Bardejove a túto funkciu vykonával dvadsaťjeden rokov.

     Školský poriadok Leges scholae Bardphensis (Zákony bardejovskej školy), ktorý Leonard Stöckel napísal, je najstarším pedagogickým dokumentom 16. storočia. Zaviedol aj predstavenia školských divadelných hier a je autorom prvej školskej drámy v Uhorsku Historia von Susanna (Príbeh o Zuzane).

     Leonard Stöckel zomrel v roku 1560 v Bardejove

 
Obr.: Pamätná tabuľa venovaná Leonardovi Stöckelovi, osadená 
na Radničnom námestí v Bardejove. Portrét zhotovil Viliam Antony.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin