Vitajte na stránkach GLS! PDF Print E-mail

 

 


 Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 - študijný odbor 7902 J gymnázium


 


   

 


 Dôležité termíny:

 26. 1. 2018  Školský ples
 29. 1. 2018 Pedagogická rada - klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2017/2018
 2. 2. 2018 Polročné prázdniny
 3. 2. 2018 Ples priateľov GLS
 19. 2. 2018 Pedagogická porada k PFIČ MS a EČ MS z ANJ, MAT, NEJ, RUJ, FRJ, SJL 
 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018  Jarné prázdniny
 13. 3. 2018 Externá časť a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
 14. 3. 2018 Externá maturitná skúška z cudzieho jazyka
 15. 3. 2018 Externá maturitná skúška z matematiky 

Naša škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity

http://www.muni.cz/admission_czech

http://www.muni.cz/admission/ambassadors 


 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin