Prijímacie skúšky 2017 Print
 
 
Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa budú konať:
 
10. apríla 2017 - pre uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7902 J74 - bilingválne štúdium
  9. mája 2017  - pre uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prijímacie skúšky 2016 
Prijímacie skúšky 2015
Last Updated ( Thursday, 11 May 2017 15:13 )