Krajské kolo biologickej olympiády 2017 Print

Výsledkové listiny z krajského kola biologickej olympiády

Šk. rok 2016/2017

 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/51-rocnik-BiO-2016-2017/Celostatne-kola.alej
 
 
Last Updated ( Tuesday, 28 March 2017 07:41 )