Vianoce v slovenskom realizme Print

 

Vianoce sú pre mnohých najkrajšie sviatky v roku. A tak sme sa k predvianočnej atmosfére snažili prispieť aj my vianočným odborným seminárom, ktorý sa konal 18. decembra 2017 ako obvykle v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. Príjemnú sviatočnú náladu navodili už hneď v úvode aj moderátori Mgr. Juraj Bochňa a S. Chovancová.

Mgr. Jana Lešková sa vo svojom zaujímavom príspevku zaoberala symbolmi Vianoc, ktorými sú adventný veniec, adventný kalendár, sviečky či imelo. Zaujímavosťou bola informácia o prvom živom betleheme, ktorý vytvoril František z Assisi v r. 1223.  Zaujal aj jej filozofický pohľad na významné sviatky v roku. Filozofický duch Vianoc zaznel v dvoch rovinách – sú to sviatky pokoja a lásky, kresťanské sviatky, ktoré majú duchovný (morálny) rozmer alebo ide o sviatky konzumu a s ním spojenou komercionalizáciou i nestriedmym jedením a pitím. Neraz možno hovoriť o probléme hyperreality a „zvonkajštenia“ hodnôt. Vianoce... toľkokrát skloňované... milé i nenávidené, sú z morálneho hľadiska výzvou, nádejou, možnosťou byť lepším, prehodnotiť svoj život a priority, byť svetielkom, ktoré dokáže zapáliť ďalšie.

PhDr. Mária Bušiková, PhD., režisérka, scenáristka i dramaturgička podujatia, ostala verná slovenským tradíciám a spoločne s členmi literárno-dramatického krúžku Galatea siahla po textoch slovenských realistov. V Kukučínovej Rysavej jalovici predstavili Adama Krta,  dedinského človeka s jeho životným prostredím a tradíciami. Hlavnú postavu Adama Boronču v Jégeho Vianociach našla spravodlivosť po životných krivdách až v nebi. Hlavní protagonisti v Tajovského komédii Ženský zákon po rodinných škriepkach a zvadách našli zmierenie v čase Vianoc. Všetky tri texty boli realizované v divadelnej podobe, takže členovia Galatey sa mohli herecky naplno realizovať a ich herecké výkony možno nazvať priam profesionálnymi.

Tradícia Vianoc je neodmysliteľne spätá s koledami a zvykmi. Nový šat a originalitu im dala Mgr. Lenka Blaňárová so svojou speváckou, tanečnou a hudobnou skupinou. Krásne vyspievané hlasy, vytancované kroky tanečníkov a živá hudba umocnili vianočnú atmosféru celého literárneho seminára.

Šťastné a veselé! Otvárajme nielen darčeky, ale aj srdciaJ.

PhDr. Mária Bušiková, PhD.

 

 

Last Updated ( Tuesday, 23 January 2018 15:24 )