Brána gymnázia otvorená alias DOD na GLS Print
Written by Gabriela Žáková   
Saturday, 03 March 2018 17:12

 

Asi niet lepšej možnosti, ako spoznať školu, len si ju ísť pozrieť na vlastné oči a precítiť jej atmosféru na vlastnej kožiJ. Nielen zvonku, ale najmä zvnútra, nielen hocikedy a inkognito, ale aj vtedy, keď vás v nej čakajú. A takáto jedinečná príležitosť sa aj v tomto roku ponúkala pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl, ktorí sa rozhodujú, kde chcú pokračovať v stredoškolskom štúdiu.

V stredu 31. januára 2018 otvorilo Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove svoje brány pre vyše 300 žiakov základných škôl, ich rodičov i pre širokú verejnosť. Opäť po roku učitelia a študenti nášho gymnázia pripravili počas Dňa otvorených dverí ukážky kreatívneho vyučovania a záujemcovia tak mohli nahliadnuť do priestorov školy, okúsiť chod fungovania na našom gymnáziu a pozrieť sa, ako vyzerajú všedno-nevšedné dni v našich školských laviciach.

            Budúcich študentov na úvod srdečne privítal v aule svojím príhovorom riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus. Po príhovore nasledovalo pásmo poézie, ktoré si pripravili žiaci recitačného krúžku, popretkávané spoločenským tancom našich študentov. Po umeleckom slove a tangu sa budúci stredoškoláci vybrali spoznávať výhody a možnosti, ktoré naše gymnázium ponúka, ale i našich profesorov, skrátka všetko, čo tvorí celkovú atmosféru školy.

            Nazbierané skúsenosti, vedomosti a zážitky zo života GLS predstavili učitelia a študenti zaujímavým, bohatým programom. Záujemcovia postupne navštívili odborné učebne anglického jazyka, nemeckého jazyka, ruského jazyka, biológie, dejepisu, fyziky, geografie, chémie, matematiky, kde sa mohli zapojiť do aktivít a ukázať svoje zručnosti, či overiť si doteraz nazbierané vedomosti zo základnej školy. Súčasťou tohto podujatia bol aj folklórny program členov krúžku ľudového tanca a spevu, muzikálni študenti svojimi výkonmi umocňovali atmosféru literárneho seminára, ktorý naštudovali žiaci literárno-dramatického krúžku Galatea. Návšteva redaktorov nášho tvorivého školského časopisu Phase, ukážky z divadelných predstavení, prehliadka telocvične, modernej knižnice a rádia čakali na každého. So zvedavosťou počúvali a dozvedali sa informácie o našom školskom vzdelávacom programe, ale i jazykových a výmenných pobytoch v nemeckej Unne, nórskom Molde, anglickom Barnstaple i v ruskom meste Suzdaľ. Ponuka veľkého množstva záujmových krúžkov a ďalších nápaditých projektov odznela v prezentáciách pripravených našimi učiteľmi a študentmi.

            Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim i žiakom, ktorí akokoľvek participovali na programe Dňa otvorených dverí, najmä však našej výchovnej poradkyni Mgr. Jane Ganzarčíkovej a pani zástupkyni Mgr. Alene Gombošovej, ktoré od začiatku do konca bdeli nad hladkým priebehom tohto podujatia.

Budúcim stredoškolákom prajeme pokojnú myseľ pri rozhodovaní, lebo stále platí dvakrát meraj a raz rež!

Tamara Ildžová, študentka GLS, 2.D