Vitajte na stránkach GLS! PDF Print E-mail

 


  


 

 

 Dôležité termíny: 

 5. 9. 2016  Slávnostné otvorenie školského roka 
 9. 9. 2016  Opravný termín EČ MS z MAT pre školský rok 2015/2016
 12. 9. 2016 Pedagogická rada - plány práce vedúcich PK, VP a koordinátorov 
 13. 9. 2016 - 19. 9. 2016  Medzinárodná študentská výmena (Nemecko-poľsko-slovenská)
 14. 9. 2016 Plenárne zasadnutie RZ 1. ročníka
 19. 9. 2016 - 23. 9. 2016 Dobrý štart
 19. 9. 2016 - 20. 9. 2016 Náhradný termín IČ MS pre školský rok 2015/2016
 27. 9. 2016 Gremiálne rodičovské združenie - voľba do Rady školy
 26. 9. 2016 Pedagogická rada - schválenie Plánu práce školy a správy za šk. rok 2015/2016 
 28. 10. 2016 - 31. 10. 2016   Jesenné prázdniny
 14. 11. 2016 Pedagogická porada za 1. štvrťrok šk. roku 2016/2017
 18. 11. 2016 Slávnostná akadémia ku Dňu študentstva
 8. 12. 2016 Grémium predmetových komisií
 23. 12. 2016 - 5. 1. 2017 Vianočné prázdniny

 

Naša škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity

http://www.muni.cz/admission_czech

http://www.muni.cz/admission/ambassadors 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin