Krajské kolo biologickej olympiády PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 30 March 2009 14:56

     23. marec nebol pre všetkých študentov stredných škôl bežným dňom, keď si vyložia "aktovku" na plecia a s poskokom nadšenia sa vyberú do školy. Tento deň bol výnimočný pre biologické mozočky z ôsmich gymnázií Prešovského kraja, ktoré sa zišli na pôde Gymnázia L. Stöckela v Bardejove. Tam sa totiž konalo krajské kolo 43. ročníka biologickej olympiády.

     Po krátkej registrácii na mieste činu a po ťahu toho správneho čísla, ktoré nám na deň nahradilo meno, sa súťažiaci presunuli do nového podkrovia školy. Nervozita u mnohých stúpala so stúpajúcou rýchlosťou listovania v rôznych "bibliách biológie". Ticho nastalo príchodom troch pánov na minipódium. Po motivačnej reči riaditeľa školy RNDr. M. Tribusa a predsedu komisie krajského kola biologickej olympiády doc. RNDr. A. Pavúka, CSc. nám pred bojom Mgr. V. Hudák vysvetlil podmienky a priebeh súťaže. Prebiehala v dvoch líniách: teoreticko-praktickej časti a projektovej časti. Aby to bol fair play boj, súťažilo sa v dvoch kategóriách - A kategórii (3., 4. ročník) a B kategórii (1., 2. ročník). S neodmysliteľným úsmevom na tvári nám hlavný organizátor a náš trpezlivý "tréner" Mgr. V. Hudák zaželal veľa šťastia a jeho želanie pre nás znamenalo gong na rozídenie sa na naše bojové polia. Najprv sme boli vystavení zápasu s náročným vedomostným testom, ktorý nám poriadne prevetral naše mozgové závity. Po posilnení sa bohatou desiatou sme podstúpili ostreľovanie našich vedomostí v praktických zručnostiach. V projektovej časti prezentovali študenti pred odbornou porotou výsledky svojich výskumov, pričom mohli používať aj dataprojektor.

     Súťaž skončila už pred 15. hodinou a spokojní študenti sa rozpŕchli zasa do svojich každodenných stereotypov sladkého študentského života. No komisia zostala a lúštila naše hieroglyfy, aby sa čo najskôr dostali na svetlo sveta mená víťazov súťaže. Napokon sme sa dočkali výsledkovej listiny, ktorú uvádzame v nasledujúcich riadkoch.

V teoreticko-praktickej časti v kategórii B sa na 1. mieste umiestnil Samuel Havadej (Gymnázium J. A. Raymana, PO), na 2. mieste Michal Zeman (Gymnázium Kukučínova, PP), na 3. mieste Barbora Jančíková (GLS, BJ). V kategórii A zvíťazila Barbora Kašperová (GLS, BJ), na druhom mieste skončila Katarína Dlugošová (Gymnázium Sv. Mikuláša, SL) a tretie miesto si vybojovala Anna Kovaľová (GLS, BJ).

V projektovej časti v kategórii B boli výsledky takéto: 1. miesto získal Juraj Goč (Gymnázium sv. Mikuláša, PO), 2. miesto obsadila Lenka Bujdová a Lenka Tulejová (GLS, BJ), na 3. mieste skončil Marko Barvirčák (Gymnázium sv. Mikuláša, PO). V kategórii A sa na 1. mieste umiestnil Peter Mikula (GLS, BJ), 2. miesto získala Monika Leššová (Gymnázium sv. Mikuláša, PO), na 3. mieste bol ocenený Andrej Džupina (GLS, BJ).

     Víťazom úprimne blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách biologickej olympiády. Naše ďakujem patrí Mgr. Vincovi Hudákovi, ktorý nás pripravoval na teoreticko-praktickú časť, RNDr. Jánovi Klebanovi, PhD., ktorý nás usmerňoval v projektovej časti a aj všetkým tým, ktorí sa na našich úspechoch v biologickej olympiáde akokoľvek spolupodieľali.

Anna Kovaľová, študentka 4. D triedy

 

Last Updated ( Thursday, 02 April 2009 11:55 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin