V slnečnom Tunise vďaka biológii PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Friday, 11 September 2009 18:52

     Ponímanie vedeckej práce dnes a v minulosti sa značne zmenilo. Platí to, samozrejme, aj pre vedné discilpíny z oblasti biológie. Všetky masmédiá sú "bombardované" najnovšími objavmi lekárskej biológie a najrozmanitejšími aplikáciami biotechnologických postupov a doslova vytlačili klasické a najjednoduchšie biologické metódy (ako sú napríklad pozorovanie a opis). Sledovanie druhovej diverzity príslušných ekosystémov a správanie sa organizmov v prirodzených podmienkach je tiež spôsob, ako viesť a vychovávať študentov gymnázia k vedeckej práci a vedeckému poznaniu formou olympiád a súťaží SOČ.

     Jedným z mladých vedeckých talentov Gymnázia Leonarda Stöckela je Peter Mikula zo 4. B triedy. Už od roku 1999 si zapisoval prílety a odlety rôznych druhov vtákov. Záznamy o pozorovaní a zmenách početnosti jarabíc prezentoval už ako prvák v celoštátnom kole biologickej olympiády (BIO) v roku 2007, kde sa umiestnil na 1. mieste. Keďže jarabice, bociany a iné druhy neboli jediní zástupcovia avifauny, ktoré pozoroval, ďalšie dva roky bolo jeho ornitologické bádateľské úsilie pre značný rozsah rozdelené na druhy z radu spevavce a druhy ostatných radov vtákov. S prácou Pozorovanie druhovej diverzity a správania spevavcov na vybraných lokalitách v okolí Bardejova obsadil v druhom ročníku štúdia 2. miesto v celoštátnom kole BIO a 1. miesto v súťaži stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Rok 2009 a práca Výskum druhovej diverzity a správania vtáctva okrem radu vrabcotvaré (Passeriformes) na vybraných lokalitách v okolí Bardejova boli korunované 3. miestom v celoštátnom kole BIO a postupom na medzinárodnú BIO v Azerbajdžane, a taktiež 2. miestom v súťaži SOČ a postupom na medzinárodnú prezentáciu prác v Tunise.

     Takmer každodenné pozorovania a vychádzky do terénu v každom počasí v čase aj o 4.00 hodine ráno a niektoré aj o 21.00 večer neboli výnimkou. Všetky druhy vtákov sú pre validitu vedeckých údajov zdokumentované fotograficky alebo formou videozáznamu. Niektoré druhy vyskytujúce sa v týchto lokalitách boli pozorované buď po prvýkrát, alebo sú posledné záznamy ich výskytu spred 50-tich rokov. Tieto hodnotné údaje o jednotlivých vtáčích druhoch, ktoré pozoroval Peter Mikula, posudzujú nielen poprední slovenskí ornitológovia (RNDr. Miroslav Fulín, Mgr. Martin Hromada, PhD), ale aj slovenská faunistická komisia, ktorá vyjadrila pochvalu, že spolupráca s 18-ročným študentom na takej vysokej vedeckej a odbornej úrovni je výnimočná nielen v rámci Slovenska, ale aj v európskom meradle.

     Týždňová zahraničná študijná stáž v apríli 2009 na Katedre behaviorálnej ekológie Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani v Poľsku pod vedením Prof. Dr. Piotra Tryjanowkého, PhD. (tiež člena medzinárodného panelu pre klimatické zmeny, ktorý získal v roku 2008 Nobelovu cenu) bola zameraná na vplyv globálneho otepľovania na druhovú diverzitu vtákov v strednej Európe, ako aj na ekologické vzťahy, nielen vtákov, ale aj ostatných stavovcov.

     Následná týždňová vertebratologická exkurzia na chránených územiach a rezerváciách juhovýchodného Slovenska (Slovenský kras, Rybníky Senné, NP Poloniny), na ktorej sa P. Mikula zúčastnil v máji tohto roku pod vedením pracovníkov Prírodovedeckej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, by mala podporiť jeho ďalšie ambície na dráhe profesionálneho ornitológa (kam smeruje aj jeho ďalšia študijná orientácia).

     Dojmy z prezentácie svojich dlhoročných prác na medzinárodnej prehliadke EXPO - Science International 2009 v Tunise v dňoch 23. - 29. júla sumarizuje P. Mikula v nasledujúcom postrehu:

     "Moja cesta za slnečným Tunisom sa začala niekoľkohodinovým transportom vlakom do Bratislavy. Odtiaľ som sa spolu s ostatnými účastníkmi a dozorom dopravil do Viedne a následne do Tunisu. V letiskovej hale na nás už netrpezlivo čakali domáci delagáti, ktorí nás ubytovali v miestnom (veľmi peknom) hoteli, v okolí ktorého bolo aj more a pláž. Na druhý deň po prílete sme si išli nájsť svoje výstavné stánky a nainštalovali sme si tam svoje prezentácie. Aj keď mali organizátori občas menšie problémy s prepravou, kompenzovali to najmä svojím milým prístupom a ochotou pomôcť. Večer bol pre nás pripravený veľkolepý kultúrny program, ktorý bol dokonalou oslavou domácej kultúry, ale aj vedy a techniky.

     Tretí, štvrtý a piaty deň sa niesol v znamení vystavovania našich projektov. Často sa pri mne zastavovali ľudia z rôznych krajín sveta a pýtali sa ma nielen na môj projekt, ale aj na naše mesto, krajinu a kultúru. Veľa som sa dozvedel aj ja o iných svetových kultúrach, prípadne o ľuďoch, ktorí v týchto krajinách žijú. Najviac nových priateľov som si našiel najmä v delegácii Ruska, Ománu, Kuvajtu, USA, JAR ale aj Rumunska, Brazílie, Mexika či Taiwanu. Zdokonalil som sa nielen v angličtine, ale aj v iných jazykoch, v ktorých som sa snažil komunikovať. Počas výstavy (keď som mal práve voľný čas) som si mohol pozrieť aj veľmi zaujímavé výstavy iných študentov. Medzinárodná výstava obsahovala témy nielen z oblasti biológie, ale aj techniky, informačných technológií a využitia energie, a tak si na svoje prišli všetci.

     Najlepšie na tom všetkom bolo, že vždy po výstave sme mali množstvo voľného času, ktorý som buď využil na regeneráciu síl, alebo na zábavu v bazéne, prípadne v mori. Celý čas na nás dohliadal náš pridelený tuniský delegát Ousemma, ktorý bol veľmi milý a vždy sa snažil vytvoriť pre nás čo najlepšie podmienky. Jediné, čo mi prekážalo, boli neznesiteľné, niekedy až viac ako 50-stupňové horúčavy. Každý deň sme mali vo večerných hodinách nejaký program, či to už bol film alebo nejaké predstavenie. Najviac sa mi však páčil program, v ktorom mal každý štát predstaviť kúsok zo svojej kultúry a zo svojej krajiny. My sme svoju krajinu prezentovali krátkym videom o Slovensku, potom dievčatá tancovali ľudový tanec na pieseň Stojí vojak na varte a nakoniec sme všetci odspievali pieseň Macejko.

     Šiesty deň sme navštívili prekrásne starobylé fenické mesto Kartágo. Okrem kultúrnych pamiatok som mal možnosť prejsť sa svetoznámym arabským bazárom Medina. Potvrdili sa mi tam výstrahy našich tuniských sprievodcov, že miestni obchodníci sú dosť vtieraví a ak cítia šancu predať svoj tovar, sú ochotní urobiť čokoľvek. Večer bol ešte záverečný ceremoniál, ktorý sme však pre čas odletu nášho lietadla celý nevideli. Potom nasledovalo už len čakanie na prílet lietadla do tuniskej metropoly a cesta až po Bardejov.

     O tejto výstave môžem vysloviť len samé pozitíva. Usporiadatelia ju zvládli na výbornú a mne priniesla ďalšiu skúsenosť do života. Za túto príležitosť i za všetko ostatné by som sa chcel poďakovať hlavne profesorovi RNDr. Jánovi  Klebanovi, PhD., ktorý ma pri mojej práci usmerňoval, ďalej riaditeľovi školy RNDr. Marcelovi Tribusovi za vytvorenie priestoru pre môj výskum a prezentáciu výsledkov, ako aj primátorovi mesta MUDr. Borisovi  Hanuščákovi za nezištnú finančnú pomoc."

     Vedenie a pedagógovia Gymnázia Leonarda Stöckela budú Petra  Mikulu i naďalej v jeho vedeckých aktivitách podporovať vo všetkých smeroch a želajú mu hlavne úspešné prijatie na zvolenú VŠ a tiež mnoho  vedeckých aj osobných úspechov.

 

RNDr. Ján Kleban, PhD., Peter Mikula, študent 4. B triedy 

Last Updated ( Tuesday, 27 October 2009 10:14 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin