Udeľovanie Cien riaditeľa Gymnázia Leonarda Stockela PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 15 March 2011 18:46

     Píše sa 9. marec 2011. Pre Gymnázium Leonarda Stöckela je tento deň dňom veľkým a veľmi významným. Už po piatýkrát sa totiž udeľovali Ceny riaditeľa Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove tým ľuďom, ktorí vzdelávaniu a výchove v našej škole venovali viac pozornosti, ako bolo ich povinnosťou. Svojimi výsledkami a svojou prácou našu školu posunuli o krok vpred.

     Tento slávnostný akt sa odohral v športovej hale Mier v Bardejove. Oceneným prišiel zablahoželať aj primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak. Ocenení si odniesli okrem tradičného diplomu aj špeciálnu cenu, ktorá je originálom z dielne umeleckého sklára a predstavuje bardejovský meštiansky dom z nášho nádherného bardejovského námestia s fiktívnou podobizňou rodáka Leonarda Stöckela.

     André Mautrax raz povedal, že kultúra je to, čo urobilo, že človek je niečím iným než náhodným úkazom v prírode. Sme presvedčení, že kultúra človeka je lepšia než jeho bohatstvo, a tak si cenu za rok 2010 odniesla aj Mgr. Ida Sabolová, ktorej obľúbenou oblasťou je slovenský folklór, veď (ako tvrdí Adam Martha) tanec je skrytý jazyk duše. Počas jej dlhoročnej úspešnej práce so študentami sme sa s jej choreografiami stretávali takmer na každej akadémii či kultúrnom programe.

     A keďže slovo je niekedy ako mocný kľúč, ktorý otvára zámky silné tak, ako osud sám, cenu za rok 2010 si prevzala aj Mgr. Edita Koščová, ktorá citlivo a premyslene vyberá recitačné pásma, často tvoriace základnú kostru našich slávnostných akadémií a kultúrnch programov v škole i mimo nej. Mgr. Edita Koščová má zásluhu aj na tom, že sa žiaci školy každoročne umiestňujú na medailových pozíciách v krajskom kole súťaže v rétorike Za krásu slova.

     Múdry človek raz povedal, že nikdy nie sme takí chudobní, aby sme nemohli podať pomocnú ruku svojmu blížnemu, a preto jedným z ocenených bol aj Mgr. Ján Velebír za ústretovú spoluprácu a nezištnú pomoc pri organizovaní osláv 500. výročia narodenia Leonarda Stöckela.

     Ďalším oceneným bol Jozef Dubovecký patriaci k radu rodičov, bez ktorých by sme teraz nesedeli v škole, ktorá má také podmienky na výchovu a vzdelávanie, aké máme teraz. Jeho nezištnú pomoc pri rekonštrukčných prácach si veľmi vážime.

     Uvedení ocenení boli tí, ktorí významne prispeli k vytvoreniu základu, akejsi pôdy, z ktorej sa dá zobrať kvalitná úroda, ako to povedal pán riaditeľ vo svojom slávnostnom príhovore.

     Jednou zo študentov, ktorí na tejto pôde vyrástli najvyššie, bola aj Lenka Polčová, ktorá získala  Cenu riaditeľa Gymnázia Leonarda Stöckela za úspešnú reprezentáciu školy na Medzinárodnej dejepisnej súťaži Eustory v Bulharsku v roku 2010. Na túto súťaž ju pripravovala PhDr. Anna Šimová.

     Ocenená bola aj Barbora Jančíková za prvé miesta v celoštátnych kolách biologickej olympiády a v olympiáde v ruskom jazyku v roku 2010. Na biologickú olympiádu ju pripravoval Mgr. Vincent Hudák a na olympiádu v ruskom jazyku PhDr. Jarmila Almassyová.

     Medzi ocenenými nesmel chýbať ani Peter Deďo, ktorý si odniesol cenu za 1. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády 2010 a za medailové umiestnenia v krajských a celoštátnych kolách geografickej olympiády v priebehu celého gymnaziálneho štúdia. K jeho medailovým výsledkom patrí aj 2. miesto v celoštátnom kole v roku 2009, pričom v rokoch 2009 a 2010 bol najúspešnejším riešiteľom krajských kôl geografickej olympiády. Na geografickú olympiádu ho pripravoval RNDr. Vladimír Sabol.

     Ako aj pominulé roky medzi najúspešnejšími stál aj Peter Mikula, ktorý bol ocenený za úspešnú reprezentáciu na Medzinárodnej biologickej olympiáde v Azerbajdžane v roku 2010, kde získal bronzovú medailu. Peter Mikula získal Cenu riaditeľa GLS aj v roku 2009 za úspešnú reprezentáciu školy na prehliadke vedeckých prác ESI 2009 v Tunise. Pod vedením RNDr. Jána Klebana, PhD. spolupracoval bývalý študent GLS s renomovanými odborníkmi z oblasti ornitológie zo Slovenska, Česka a Poľska. Peter Mikula sa môže pochváliť aj ocenením od ministra školstva SR, získal tiež Cenu predsedu PSK a Cenu primátora mesta Bardejova. V súčasnosti je študentom Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

     Všetkým oceneným blahoželáme a dúfame, že dosiahnuté výsledky budú pre mnohých motiváciou a hnacím motorom v štúdiu, pretože vzdelaní ľudia dnes majú dvere vo svete budúcnosti otvorené. Sme patrične hrdí, že Gymnázium Leonarda Stöckela vzdeláva a vychováva žiakov, ktorí okrem povinností do školy majú čas i chuť podieľať sa na tvorbe odborných i seminárnych prác, a že záujem o získanie nových vedomostí im dodáva energiu a elán byť usilovní a v živote niečo dosiahnuť. Všetkým ešte raz blahoželáme.

     Program v športovej hale Mier pokračoval. Keďže hudba je okrem iného aj liek na trápenie duše a, samozrejme, aj záchranou pred hovoreným slovom, priestor patril hosťom zo Štátnej filharmónie z Košíc. Symfonický orchester sa počas koncertu zameral na tvorbu a hudobné dielo velikána Wolfganga Amadea Mozarta. Zaznela Malá nočná hudba, Symfónia g mol č. 48 a napokon aj Don Giovanni. Orchester viedol dirigent Ivan Dohovič. Koncert bol pre všetkých bohatým kultúrnym i estetickým zážitkom, lebo kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce. Vystúpenie dalo bodku predpoludniu, ktoré sa nieslo v znamení udeľovania cien ľuďom, ktorí si to naozaj zaslúžia a bez ktorých by naša škola nezastávala také popredné miesto. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na slávnostnom udeľovaní zúčastnili a je na mieste vyjadriť obdiv aj Štátnej filharmónii z Košíc.

     Nezostáva nám už nič iné, len dúfať, že sa o rok opäť stretneme pri podobnej akcii venovanej tým, ktorí sa aj naďalej budú snažiť zúžitkovať svoje vedomosti v činnosti prospešnej pre ich posun a vývoj.

Silvia Korbová a Stanislav Petrič, študenti 2. C, 4. A

Foto: B. Jurčišinová a Mgr. Peter Čegiň

  

Last Updated ( Tuesday, 22 March 2011 16:11 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin