Pribinove poklady 2011 - cesta za sebavzdelávaním mladých PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 05 April 2011 17:26

     Dňa 8. marca 2011 vyše 700-ročné mesto Rožňava s očarujúcou atmosférou a nádherným historickým štvorcovým námestím, turistické centrum Gemera, privítalo účastníkov už 15. ročníka regionálnej dejepisnej súťaže Pribinove poklady, na ktorej sa zúčastnilo 25 škôl z východného Slovenska, z toho 11 gymnázií a 14 stredných odborných škôl.

     Študenti GLS nie sú v tejto súťaži nováčikmi. Pravidelne sa na nej zúčastňujú asi desaťročie. Zvláštnosťou súťaže je, že každý rok sa koná v inom východoslovenskom meste (napr. Bardejov, Sabinov, Košice, Stará Ľubovňa, Rožňava) a jeho dejiny sú témou súťaže.

     Súťaž Pribinove poklady sa konala v zasadacej miestnosti Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a účastníkmi súťaže boli aj študenti Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove: Bibiána Puzderová, 1. A, Denisa Hvizdová, 2. E a Jakub Antolík, 2. E. So žiakmi sa na súťaži zúčastnila aj PhDr. Anna Šimová. Súťažilo sa v troch oblastiach, a to.

Oblasť A/ - Banícke mesto Rožňava

Oblasť B/ - Pamätihodnosti mesta a prínos Andrássyovcov najmä v oblasti baníctva

Oblasť C/ - Osobnosti späté s históriou Rožňavy. Kultúra, umenie, školstvo.

     Súťaž bola veľmi náročná a ako družstvo sme sa síce neumiestnili na prvých troch miestach, ale potešením bolo umiestnenie jednotlivcov. 4. miesto zo všetkých zúčastnených študentov získala žiačka GLS Bibiána Puzderová z 1. A triedy, ktorá súťažila v oblasti C/ - Osobnosti späté s históriou Rožňavy. Kultúra, umenie, školstvo. Spestrením súťaže bolo kultúrne vystúpenie žiakov gymnázia, pedagogický dozor vystúpil so sprievodom na strážnu vežu postavenú na obranu mesta pred Turkami a prehliadka Betliara. Hoci niektorí už navštívili tento známy kaštieľ, pobudnúť v jeho komnatách s výbornou sprievodkyňou bolo pre nás - dejepisárov - len prínosom. A aj keď ešte park striasal zo seba príchuť starej zimy, jar sa tlačila všetkými škárami kaštieľa.

     Každé takéto podujatie je dobrou skúsenosťou pre študentov, ktorí tak reprezentujú školu, a zároveň si budujú sebavedomie prispievajúce k ďalšiemu rozvoju osobnosti a intelektu človeka, a tiež obohacujú svoje vedomosti z oblasti histórie a kultúry svojho národa. Tešíme sa na budúci rok, na 16. ročník Pribinových pokladov, ktoré budú v Kežmarku.

Bibiána Puzderová, študentka 1. A triedy

 

Foto: PhDr. Anna Šimová

 

Last Updated ( Tuesday, 05 April 2011 17:57 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin