Stredoškolská odborná činnosť v Gymnáziu Leonarda Stöckela PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Wednesday, 06 April 2011 20:47

Byť úspešným dvakrát nie je ľahké

     Stredoškolská odborná činnosť alebo SOČ je veľmi populárna a obľúbená súťaž. Študenti sa do nej zapájajú, ak ich niečo veľmi zaujíma alebo ak majú pocit nedostatku znalostí v určitej problematike. Majú tak možnosť rozšíriť si obzory, nadobudnúť schopnosť spracovať nejakú tému samostatne, odborne a zároveň kreatívne si zlepšiť vystupovanie a prejav. Určite to pomáha už pri štúdiu na strednej škole, no môže to slúžiť ako príprava na písanie odborných prác pri vysokoškolskom štúdiu. Jednoducho povedané - riešenie práce SOČ má veľmi veľa výhod a tieto výhody si uvedomili aj niektorí študenti GLS a odhodlali sa spracovať zaujímavé témy.

     V kategórii Biológia to boli Stanislava Drotárová s prácou Zubor hrivnatý a jeho potrava v NP Poloniny a Alžbete Dikunová s témou Kliešť obyčajný - jeho výskyt v rekreačnej oblasti Mihaľov v závislosti od mnohých faktorov (príprava RNDr. J. Kleban, PhD.) do kategórie Poľnohospodárstva a životného prostredia prispeli Marcel Kusenda, Patrícia Džundová a Petra Rešetárová, ktorá spracovala Sekundárnu sukcesiu semenných rastlín lúčneho spoločenstva na ornej pôde. Paula Šimová sa venovala odboru Zdravotníctvo a skúmala vplyv lepusterapie na vybrané fyziologické charakteristiky človeka (príprava RNDr. J. Kleban, PhD.). Jana Kusendová sa rozhodla pre kategóriu Chémie a spracovala problematiku Vitamín C (príprava RNDr. K. Kaňuchová).

     V stredoškolskej odbornej činnosti sa v kategórii História, politológia, filozofia a právne vedy zúčastnila aj Barbora Šivecová s prácou Al-Káida - jej činnosť a pôsobenie vo svetovom meradle (príprava PhDr. A. Šimová). V Ekonomike a riadení svoju prácu História Baťovho rodu a vývoj baťovského koncernu predstavil Daniel Víglaš (príprava PhDr. A. Šimová). Všetky tieto práce prezentovali žiaci v školskom kole SOČ aj v regionálnom kole v Poprade.

     Regionálne kolo sa konalo 25. 2. 2011 v Strednej odbornej škole technickej v Poprade a zúčastnili sa na ňom len študenti z odboru Biológie, Zdravotníctva, Histórie a Ekonomiky. Ostatné práce pre malý počet súťažiacich postúpili priamo do krajského kola. Medzi sebou o postup súťažili riešitelia z Popradu, Kežmarku, Levoče, Starej Ľubovne, Bardejova a Stropkova. V regionálnom kole panovala slávnostná atmosféra, každý študent sa svojou prácou snažil za povolených 10 minút zaujať porotu a umiestniť sa na čo najlepších miestach, čo nebolo ľahké, pretože konkurencia bola naozaj veľká a práce boli skutočne zaujímavé. Alžbete Dikunová a Barbora Šivecová obsadili vo svojich kategóriách prvé miesta, čím si zabezpečili postup do krajského kola.

     Krajské kolo po prvýkrát organizovala Stredná odborná škola v Starej Ľubovni dňa 1. 4. 2011. Na veľké prekvapenie sa zdalo, že v krajskom kole bola úroveň prác trocha nižšia ako v kole regionálnom. To sa však nedá povedať o porote, ktorá bola prísnejšia a nejeden riešiteľ si musel vypočuť okrem chvály aj ostré slová kritiky. Na povzbudenie sa preto staroľubovianska škola postarala o teplý obed. Potom nasledovalo vyhodnotenie, a z každej kategórie porota vybrala dvoch riešiteľov, ktorí budú Prešovský kraj reprezentovať v celoslovenskom kole.

     V krajskom kole sa naši študenti ukázali a umiestnili nasledovne: Alžbeta Dikunová na 2. mieste, Petra Rešetárová na 1. mieste a Barbora Šivecová na 2. mieste, čím sme sa zapísali do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa bude konať 26. - 29. apríla 2011 v Trenčíne, kde na nás čaká zaujímavý program, ktorý skôr pripomína výlet ako súťaž.

     Čo dodať? Myslím, že všetci súťažiaci budú so mnou súhlasiť, že sa naozaj oplatilo bojovať. Aj keby sme sa nikam nedostali, získali sme obrovské množstvo skúseností, mali sme možnosť vypočuť si odborný názor na naše vystupovanie a zdokonalili sme sa v tej oblasti, ktorú sme si sami vybrali, a ktorá nás zaujíma. Ani ocenenia nás nemôžu viac tešiť ako poznatky získané z vlastnej iniciatívy. Nie je to však len naša zásluha, a preto by som sa chcela na záver v mene všetkých riešiteľov poďakovať našim skvelým profesorom, koordinátorke SOČ PhDr. Anne Šimovej, konzultantom prác SOČ - RNDr. Jánovi Klebanovi, PhD., RNDr. Kvetoslave Kaňuchovej, ktorí nás podporovali, radili nám pri písaní prác a venovali nám svoj voľný čas. Bez nich by sme to určite nedokázali. Dúfame, že v Trenčíne svojimi prácami zaujmeme a GLS budeme skvele reprezentovať.

Barbora Šivecová, študentka 3. C triedy

 

Foto: PhDr. Anna ŠDimová

Last Updated ( Thursday, 14 April 2011 15:19 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin