Triumf Gymnázia Leonarda Stöckela PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 12 April 2011 10:34

     Pred pár dňami sa uskutočnila krajská sňťaž rétoriky Za krásu slova, ktorá sa konala pod záštitou Krajskej rady Matice slovenskej Prešovského kraja a Úradu Prešovského samosprávneho kraja, OŠaOK v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove. Z Bardejova bolo vyslaných dokopy 7 milovníkov krásy materinského slova z Gymnázia Leonarda Stöckela (3), Strednej priemyselnej školy (2) a Spojenej školy na Štefánikovej ulici (2).

     Už privítanie predznamenalo, že celý zvyšok podujatia sa bude niesť v príjemnom a priateľskom duchu. Slávnostné otvorenie súťaže sa začalo akýmsi chválospevom slova a materinskej reči z úst jedného z členov poroty a predsedom Krajskej rady Matice slovenskej Prešovského kraja, Ladislavom Matiskom. Doteraz nám utkvelo v pamäti jeho privítanie, ktoré citoval z úst majstra rétorického umenia Cicera: "Kráse slova sa vyrovná len krása ženy." Po príhovore nasledovalo krátke kultúrne oživenie, po ktorom, obohatení o estetický zážitok sme mohli smelo začať súťažiť. Bojovali sme v dvoch kategóriách, jedna bola určená pre žiakov gymnázií a tá druhá pre žiakov stredných odborných škôl. Obidve skupiny boli zastúpené v približne rovnakom počte.

     "Bitka" prebiehala v troch odlišných fázach. Prvá preverovala naše teoretické poznatky, orientáciu vo vodách pravidiel gramatiky a správneho používania jazykových prostriedkov v písomnej forme. Tie ďalšie časti už boli, ako sa vraví, skúškami ohňom. Čiže vyžadovali skĺbenie praktických skúseností, teórie, nápaditých myšlienok a všetkého ostatného, čo spolu vytvára rétorické umenie.

     Ozajstné umenie narábať so slovom sa hodnotilo najprv v pripravovanom prejave (2. kolo) a neskôr v nepripravenom (3. kolo). Obidve tieto časti zohľadňovali iné kvality, ktorými by mal správny rečník disponovať.

     Boli sme svedkami presvedčivejších i menej presvedčivých prejavov, širokého poľa zvolených tém, hlbokých a originálnych myšlienok, dynamickejšieho i pokojnejšieho tempa reči, správnej gestikulácie. Rozprávali sme sa a venovali v našich rečiach mnohým veciam. Napríklad, kedy je vojna spravodlivá, akým vývojom prešiel náš štát či kritizovali sme uponáhľanú dobu a poukazovali na jej ničivé následky. Stalo sa aj pár nevšedných vecí, a takou bol aj prednes rečníka, ktorý spochybnil, čo mohol, a nakoniec došiel k záveru, že nič, čo povedal, nedáva zmysel.

     My, žiaci z Gymnázia Leonarda Stöckela, v zastúpení - Lenka Polčová, Juraj Sabol a Matúš Ištoňa, sme rozjímali o pohnútkach a prínose autorov literárnych diel, ktoré kritizovali vtedajšiu spoločnosť, poukazovali na obsiahly význam slova reformácia a dopad jednej z nich, ktorá natrvalo zmenila obraz spoločnosti. Okrem toho sme dešifrovali odkaz svetoznámeho fotografa.

     Po druhom kole sme dostali priestor na oddych, ktorý porota využila na vyhodnotenie rečí a my sme ho vyplnili popíjaním čaju, prehryznutím jedla či vášnivými rozprávami o určitej problematike.

     Záverečné kolo súťaže malo odhaliť, čo najviac z kvalít alebo naopak, nedostatkov nádejných rétorov. Témy sa žrebovali, čiže karty miešala náhoda. Potom nasledovalo pár minút na prípravu. Myšlienky sa nám honili hlavou a prestupovali sme pred porotu s nejasnou predstavou toho, ako a čo všetko povieme. Jedni to ponechali z väčšej časti na improvizáciu, iní si horlivo písali svoj prejav do poslednej sekundy.

     Témy nepripravených prejavov boli väčšinou z rovnakého súdka, venovali sa otázkam etiky, morálky, dobra, zla, svedomia, úlohe materinského jazyka. Spomeniem pár: Čistý rozum je dôležitejší než srdce, Za koho by som sa obetoval, Nepremeškaj možnosť stať sa lepším človekom, Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Toto kolo dalo väčšiu šancu prejaviť sa duši, osobnosti, spôsobu myslenia a videnia sveta rečníkov, preto aj keď neboli natoľko dokonalé ako pripravované, mali vysokú hodnotu.

     Po dlhom čakaní na ortieľ podišla porota s výsledkami súťaže a mohli sme pristúpiť k poslednému bodu - vyhláseniu víťazov. Ticho, napätie sa dalo krájať... Po chvíli sa rozozvučala miestnosť hlasom jedného z porotcov: "Tretie miesto získava v kategórii gymnázií Juraj Sabol z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Na druhom mieste sa umiestnil Matúš Ištoňa z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. A na záver, prvé miesto a zároveň celkovou víťazkou sa stáva Lenka Polčová z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. " Fúú, tomu by sa hovorilo v hokejovej terminológii hetrik, čiže tri presné rany do siete.

     Jeden z porotcov sa na adresu tohto nevídaného úspechu vyjadril stručne a výstižne: "Bardejov to zas raz všetkým ukázal. Gymnázium Leonarda Stöckela prišlo, zúčastnilo sa, vyhralo všetko čo sa dalo, a môže ísť spokojne domov."

     Je dôležité poukázať na to, že naše gymnázium dlhodobo dosahuje výborné výsledky v rétorike a sme radi, že sme tento status šikovných rétorov ešte viac posilnili. Nemalú zásluhu na dosiahnutom úspechu mala naša pani učiteľka Mgr. Edita Koščová.

     Aby sme v hodnotení súťaže boli úplní, ocenený bol aj Daniel Fekete, žiak Spojenej školy na Štefánikovej ulici v Bardejove, za najlepšie zvládnutý test.

     Obohatení o zážitok z krásy slova a ťažší o zlatú, striebornú a bronzovú medailu z krajskej súťaže sme sa vracali spokojní domov.

Lenka Polčová, študentka 4. D triedy

 

Foto:

Lenka Polčová - absolútna víťazka

Ceny odovzdáva riaditeľ školy ELBA Ing. Emil Blicha Lenke Polčovej, Matúšovi Ištoňovi a Jurajovi Sabolovi.

 

 

 

Last Updated ( Thursday, 14 April 2011 09:30 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin