Už zase vyhrali?! PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Friday, 13 April 2012 19:34

     Študenti GLS opäť dokázali svoju suverenitu, a to na súťaži už 34. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa uskutočnila 29. 3. 2012 v Starej Ľubovni. V tomto ročníku sa konalo iba krajské kolo v porovnaní s minuloročným. Početnosť prác v jednotlivých kategóriách bola rôzna. Kým v kategóriách "obľúbených" História, politológia, filozofia, právne vedy, Tvorba učebných pomôcok, Teória kultúry, umenia, umeleckej a odevnej tvorby bolo zastúpených okolo 20 prác, v iných bolo jednoduchšie sa presadiť.

     V kategórii Pôdohospodárstvo a životné prostredie sa na prvom mieste umiestnila Kamila Šurkalová s prácou Fytocenóza ŠPR Zborovský hradný vrch pred rekonštrukciou Zborovského hradu a druhé miesto získala taktiež Bardejovčanka Ivana Sokolová s prácou Invázne rastliny v meste Bardejov. Postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 25. - 27. 4. 2012. Z oblasti Biológie zaznamenali študenti taktiež úspechy. Andrej Tkáč študoval druhovú diverzitu rýb a ich parazitov v rieke Topľa a bol druhý, Michaela Bujdová, najmladšia účastníčka obsadila krásne tretie miesto s prácou Výskyt, ekológia a etológia vydry riečnej na hornom toku rieky Topľa a nad mestom Bardejov. Zdravotníctvo malo tiež svoje zastúpenie za školu. Alžbeta Dikunová sa zo sedemnástich prác prebojovala na druhé miesto s Detekciou lymskej boreliózy PCR reakciou a elekroforézou prenášanou kliešťom obyčajným na vybraných lokalitách v Bardejove. Pri oboznamovaní odbornej komisie s prácou z odboru História, politológia, filozofia, právne vedy sa popasovali Katarína Palubová z 1. A (Osudy Dušana Čajku st. v kontexte významných osobností Slovenska) a Daniel Viglaš (Baťa - história koncernu a ekonomické riadenie firmy). Patrícia Džundová so spoluriešiteľkou Petrou Džundovou ich zase v oblasti Tvorby učebných pomôcok a didaktických technológií oboznámili s prevratným Virtuálnym náučným chodníkom ako učebnou pomôckou pre 1. ročník gymnázií. Katarína Mochnacká v silnej konkurencii z Teórie kultúry, umenia, umeleckej a odevnej tvorby preniesla ThD. Jána Andraščíka do kontextu 21. storočia svojím natočeným filmom i propagáciou jeho diela.

     Všetkých vyše 240 súťažiacich malo rovnaké podmienky a po svojej krátkej obhajobe sa dozvedeli verdikt - z deviatich zástupcov Gymnázia Leonarda Stöckela dosiahlo popredné miesta celkovo päť prác. Keďže ide o dobrovoľnú záujmovú činnosť žiakov štúdia stredných škôl a jej výsledkom je samostatná písomná práca, ktorá sa predložila odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie, je zrejmé, že postupu predchádzala dôkladná príprava nielen autorov prác, ale aj ich odborných konzultantov (RNDr. J. Kleban, PhD., PhDr. A. Šimová).

     Hoci sa neumiestnili všetky práce, ich úroveň bola výborná a obhajoby študentov GLS zanechali dojem aj na odbornú porotu.

     Všetci nemôžu zvíťaziť. Postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole a prajeme veľa úspechov.

Katarína Mochnacká, študentka 3. D triedy

Foto: Andrej Tkáč, študent 3. B triedy

Last Updated ( Saturday, 21 April 2012 16:56 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin