Od sľubov k skutkom PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 01 May 2012 17:33

     Igor Timko, spevák a líder kapely No Name, sa vo svojej novej piesni zamýšľa nad láskou a sľubmi, ktoré sa jej týkajú, takto: "kto vymyslel to slovo sľuby, musel byť bláznom, keď veril nezmyslom." Skutočne toto slovo stvoril niekto, kto veril hlúpostiam? Vari už neexistuje nikto, koho slová stále platia? V prvej knihe Starého zákona a druhej knihe Nového zákona sa nachádzajú príbehy, ktoré na sľuby poukazujú. Spoločnou témou knihy Genezis a Evanjelia podľa sv. Marka je skutočné naplnenie prisľúbení. Prisľúbení daných od Boha a týkajúcich sa ľudí dávnej i terajšej doby.

     A práve na tieto dve knihy sa v školskom roku 2011/2012 zameriavali študenti základných a stredných škôl, ktorí sa zúčastnili na Biblickej olympiáde. Možnosť súťažiť nepremeškali ani študenti Gymnázia L. Stöckela v Bardejove. Skupina zložená z troch dievčat (Lucia Kuchtová, 3. A, Alžbeta Kilvádyová, 2. E, Martina Pomikalová, 2. E) sa po výhre v okresnom kole pripravovala na krajské kolo pod vedením katechétky Mgr. M. Kovaľovej. Okrem bardejovského družstva prišlo do Košíc v stredu 18. apríla 2012 ešte desať družstiev z celej Košickej arcidiecézy. Samotná súťaž prebiehala v biskupskom úrade pri Dóme sv. Alžbety. Všetkých súťažiacich svojím hĺbavým, a zároveň humorným slovom potešil predseda poroty prof. PaedDr. ThDr. J. Leščinský, PhD. Kňaz V. Šosták svojimi radami a pokynmi sprevádzal súťažiacich počas týchto šiestich disciplín: test, posolstvo biblického textu, audio stop, scénka, inzerát a práca s obrazom. Úlohy týchto disciplín nemali zhodnotiť len poznatky o faktografických údajoch, vlastných menách a číslach, ale aj schopnosť všimnúť si hlavnú myšlienku týchto kníh (predstaviť Boha v skutkoch). 

     Po krátkej prestávke, ktorá nasledovala po poslednej disciplíne, porota napísala na tabuľu počet bodov, ktoré družstvá získali v jednotlivých úlohách i výsledné poradie víťazov. Byť víťazom však neznamená obsadiť len prvé miesto v súťaži, ale snažiť sa priblížiť niekam vyššie. A toto bolo aj posolstvom tohtoročnej Biblickej olympiády - nájsť Božie stopy a kráčať v Jeho šľapajach dnes aj zajtra. Pred záverečným vyhodnotením ešte súťažiacich povzbudil pomocný biskup Mons. prof. ThDr. S. Stolárik, PhD. Po jeho príhovore nasledovali úsmevy, pocit radosti i ocenenia. Prvé miesto a postup na celoslovenské kolo v Bratislave získalo Gymnázium sv. Mikuláša v Košiciach, strieborné miesto obsadili študenti z Košíc a bronzovú medailu si prevzali Bardejovčanky z Gymnázia L. Stöckela.

     V tej istej skladbe Igor Timko ešte spieva: "dávaš mi nádej, že veriť človeku sa dá." Verme, že ešte existuje niekto, kto nielen sľubuje, ale aj plní.

Martina Pomikalová, študentka 2. E triedy

 

Last Updated ( Thursday, 03 May 2012 12:50 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin