Pochvaly od riaditeľa školy za školský rok 2013/2014 PDF Print E-mail

1. A

Patrik  Prokop
 za 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C (RNDr. K. Kaňuchová), za 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D (RNDr. M. Sendek), za 5. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii C (RNDr. R. Mikitová), za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach (RNDr. T. Prextová), za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.) a za reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. A. Šimová)
Klaudio Kyjovský
za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Kristína Jurkaninová

za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus)

 1. B

Dávid Šmilňák za úspešnú reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži Eustory a v krajskom kole SOČ v odbore História (PhDr. A. Šimová)
Juliane Koswig
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš_
Dominika Dubovecká 
za 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii B a za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády (RNDr. V. Sabol)

 1. C

Denis Talár
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus)
Vladimír Gužík
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Aneta Vašková
za 2. miesto v krajskom kole chemickej olympiáde v kategórii C (RNDr. K. Kaňuchová) a za 3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A (PhDr. L. Lukáčová)
Timotej Čejka
za 5. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole v písaní esejí (PhDr. R. Kusendová)

 1. D

Mária Gavalová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš)
Andrea Puchalíková 
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš)
Miroslava Pavlusová
za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii C (RNDr. R. Mikitová) a v matematických súťažiach (RNDr. T. Prextová)

 1. E

Martin Gaňo
za 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D (RNDr. M. Sendek)
Izabela Kapsdoferová 

za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. M. Bušíková, PhD., Mgr. E. Koščová)

Soňa Vašičkaninová
za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole v atletike stredných škôl (PaedDr. J. Stankovič)

 2. A

Anna Šoltýsová 
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš) 
Kristína Hošková 
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus)
Julina Plaskoňová 
za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B (Mgr. M. Harčaríková)

 2. B

Júlia Pilarová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš, PhDr. A. Šimová) a za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Eva Hankovská
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) a za úspešnú reprezentáciu školy v projektovom programe KOMPRAX
Timea Jazudeková
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš, PhDr. A. Šimová, Mgr. J. Vašičkaninová, PaedDr. G. Hurajová) a za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Jana Voľanská
za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Elena Novotná
za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Daniela Škopinská
za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Kristína Maňková
za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Denisa Kubátová
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. J. Vašičkaninová, PaedDr. G. Hurajová)

 2. C

Jakub Čopák  
za 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B (Mgr. M. Harčaríková), za 1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády kategórie C (RNDr. P. Bubák), za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (PaedDr. J. Guľová, PhD.) a za organizáciu šachového turnaja v rámci projektu KOMPRAX (RNDr. J. Kleban, PhD.)
Filip Zidane Hmiza
 za 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B (Mgr. D. Gregová), za 4. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku (Mgr. J. Vašičkaninová)a za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B (Mgr. M. Harčaríková)
Michal Ščur
za 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C (RNDr. P. Bubák), za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom matematickej olympiády v kategórii B a v matematických súťažiach (RNDr. T. Prextová) a za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z (PhDr. L. Lukáčová)
Sára Göblová
za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii B a v matematických súťažiach (RNDr. T. Prextová)
Ján Ščerba
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus)
Kristián Guľáš
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Gabriel Petričko
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. J. Vašičkaninová, PaedDr. G. Hurajová)

 2. D 

Viktória Vojtušová
za 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B - teoreticko-praktická časť (Mgr. V. Hudák)
Katarína Hudačková
 za ocenenie Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najúspešnejší bádateľský projekt v rámci súťaže Scientia Pro Futuro a postup na študijnú stáž do Švajčiarska (RNDr. J. Kleban, PhD.), za 2. miesto v celoslovenskom kole a za 1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B - projektová časť a za postup na medzinárodnú biologickú olympiádu v roku 2015 (RNDr. J. Kleban, PhD.), za 3. miesto v krajskom kole súťaži SOČ v kategórii Biológia (RNDr. J. Kleban, PhD.)
Mário Jacko
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Filip Skala
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Viktória Čepigová
za 1. miesto v krajskom kole, za 1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku a za zlatú medailu z medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku (PhDr. J. Almássyová), za 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A a za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády (Mgr: G. Žáková)
Dana Popovcová
za úspešnú reprezentáciu školy v projektovom programe KOMPRAX
Tomáš Hudák
za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A (Mgr. G. Žáková)
Bronislava Kacianová
za 3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii B (Mgr. G. Žáková) a za 1. miesto v krajskom kole ARS Poetiky (PhDr. R. Kusendová)

 2. E

Eva Sabolová
za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole v atletike stredných škôl (PaedDr. J. Stankovič) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Ing. Š. Biroš)
Daniela Zákutná
za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole v atletike stredných škôl (PaedDr. J. Stankovič)
Timotej Repka
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš, PhDr. A. Šimová)
Alexandra Exnerová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. J. Vašičkaninová, PaedDr. G. Hurajová)
Jakub Semanko
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)

 3. A

Katarína Palubová
za 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B - projektová časť a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole (RNDr. J. Kleban, PhD.), za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole SOČ v odbore Kultúra a umelecká tvorba a za realizáciu hudobno-poetického večera (PhDr. A. Šimová), za 1. miesto v regionálnom kole súťaže Spievam po francúzsky (Mgr. M. Reviľaková), za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš) a za úspešnú reprezentáci školy v projektovom programe KOMPRAX
 Adriána Geffertová
 za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová)
Stella Sovová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová)
Richard Greň
 za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová)
Kristián Katanik
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš)
Klaudia Glittová
za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii CD (RNDr. V. Sabol), za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan (PhDr. L. Lukáčová), za 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Geografia, geológia a životné prostredie (PhDr. A. Šimová) a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová)
Viktória Drotarovská
za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku (Mgr. A. Gombošová), za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) a za publikačnú a propagačnú činnosť školy (Mgr. A. Gombošová)
Simona Ildžová
za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku (Mgr. M. Reviľaková) a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová)
Lívia Kuľková
za 4. miesto v krajskom kole v basketbale (Mgr. R. Kica), za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale dievčat (Mgr. M. Fábian) a za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí Týždeň Modrého gombíka - UNICEF (Mgr. J. Lešková)
Monika Rumanová
za 3. miesto vo vlastnej tvorbe v súťaží Andraščíkov literárny Bardejov a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová)
Martina Vašková
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) a za publikačnú propagačnú činnosť školy (Mgr. A. Gombošová) 
Erik Sivák
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Daniel Foľta
za 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B (RNDr. P. Bubák)

 3. B

Zuzana Šinaľová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová) a za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí Týždeň Modrého gombíka - UNICEF (Mgr. J. Lešková)
Simona Foľtová
za technickú spoluprácu na odborných literárnych seminároch (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Marián Matej
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus)
Denisa Lenková
za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí Týždeň Modrého gombíka - UNICEF (Mgr. J. Lešková)

 

 3. C

Lenka Semanková
za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí Týždeň Modrého gombíka - UNICEF (Mgr. J. Lešková) a za reprezentáciu školy v krajskom kole dejepisnej olympiády a v krajskom kole SOČ v odbore História (PhDr. A. Šimová)
Mária Geffertová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. J. Vašičkaninová, PaedDr. G. Hurajová)

 

 3. D

Patrícia Prokopová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (PhDr. A. Šimová, Mgr. J. Vašičkaninová, PaedDr. G. Hurajová)
Alexandra Čobejová 
za prípravu vianočnej akadémie v rámci projektu KOMPRAX (Mgr. J. Vašičkaninová, PaedDr. G. Hurajová)
Dávid Almássy
za 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A, za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády (PhDr. L. Lukáčová) a za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan (PhDr. L. Lukáčová)
Dalibor Fedák
za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan (PhDr. L. Lukáčová)
Michaela Bujdová
za 1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A - teoreticko-praktická časť a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole (Mgr. V. Hudák)
Jakub Semrič
za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A (RNDr. A. Almássy) a v matematických súťažiach (RNDr. T. Prextová)
Mária Kvočáková
za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí Týždeň Modrého gombíka - UNICEF (Mgr. J. Lešková)
Ráchel Bartošová
za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí Týždeň Modrého gombíka - UNICEF (Mgr. J. Lešková)
Alexandra Macková
za úspešnú reprezentáciu školy na podujatí Týždeň Modrého gombíka - UNICEF (Mgr. J. Lešková)

 3. E

Petra Rumanová 
za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a v súťažiach vo vlastnej tvorbe (Mgr. E. Koščová)
Miroslava Steranková
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. L. Blaňárová)
Kristína Lazurová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. L. Blaňárová)
Kristína Kunstová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. L. Blaňárová)
Alžbeta Olahová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. L. Blaňárová)
Klaudia Katriničová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. L. Blaňárová, Mgr. E. Koščová)
Samuel Kendra
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach ((Mgr. E. Koščová)
Henrieta Antonyová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. E. Koščová)
Klaudia Vaňová
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. E. Koščová)
Samuel Marcin
za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Mgr. E. Koščová)

 4. A

Zuzana Baníková
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. A. Šimová) a za kultúrne aktivity v anglickom jazyku (Mgr. A. M. Nižnik)
Lívia Forišová
za úspešnú reprezentáciu školy v dejepisných súťažiach - dejepisná olympiáda, SOČ, Eustory počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. A. Šimová)
Jana Gobanová
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Karin Greššová - Vaľová
za aktívnu prácu v redakčnom krúžku a grafiku pri tvorbe Informačného bulletinu GLS počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. A. Šimová)
Karin Kvasková
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. A. Šimová)
Peter Leško
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Natália Macejová
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Patrik Macko
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti a za výtvarnú realizáciu scény Rinčanie hrdzolásky a Hudobné karamelky pre poetické duše (PhDr. A. Šimová)
Dávid Mačej
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. A. Šimová), za kultúrne aktivity v anglickom jazyku (Mgr. A. M. Nižnik) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Natália Matysová
za aktívnu prácu v triednej samospráve a za kultúrne aktivity v anglickom jazyku (Mgr. A. M. Nižnik)
Andrej Petričko
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. A. Šimová)
Pavol Plaskoň
za úspešnú reprezentáciu školy v krajských kolách matematickej olympiády (RNDr. R. Mikitová) a v matematických súťažiach (RNDr. T. Prextová), za úspešnú reprezentáciu školy v informatických súťažiach (Ing. N. Hutňanová) a za vynikajúci prospech počas gymnaziálneho štúdia
Simona Rapčanová
za 1. miesto v krajskom kole a za 1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2013/2014 (PhDr. R. Kusendová), za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde anglického jazyka a v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. A. Šimová) a za vynikajúci prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Ivana Talárová
za kultúrne aktivity v anglickom jazyku (Mgr. A. M. Nižnik)
Maroš Vasilišin
za úspešnú reprezentáciu školy v krajských kolách matematickej olympiády (RNDr. R. Mikitová) a v matematických súťažiach počas celého gymnaziálneho štúdia (RNDr. T. Prextová) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Jozef Rodanič
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Marek Iľko
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)

 4. B

Tomaš Vaško
za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach (RNDr. T. Prextová) a za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom a celoslovenskom kole geografickej olympiády (PhDr. L. Lukáčová) v priebehu celého gymnaziálneho štúdia
Katarína Šinaľová
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti v priebehu celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. I. Clementová, RNDr. V. Sabol)
Mária Ujhelyiová
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti v priebehu celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. I. Clementová)
Viktória Vargová
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti v priebehu celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. I. Clementová)
Katarína Kolibabová
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti v priebehu celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. I. Clementová)
Radka Čižmárová
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti v priebehu celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. I. Clementová)
Barbora Jurčišinová
za úspešnú reprezentáciu školy v oblasti digitálnej fotografie v priebehu celého gymnaziálneho štúdia (RNDr. M. Tribus)

 4. C

Samuel Foľta
za úspešnú reprezentáciu školy v matematických (RNDr. T. Prextová) a fyzikálnych súťažiach (RNDr. P. Bubák), v geografickej olympiáde (RNDr. V. Sabol), vo volejbale (Mgr. M. Ondrušek), v atletike, v plávaní (PaedDr. J. Stankovič) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Viktória Popovcová
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Jozef Lukáč
za 3. miesto v krajskom kole matematickej olympiády (RNDR. A. Almássy), za 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády (RNDr. P. Bubák) a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských kolách týchto olympiád v školskom roku 2013/2014, za úspešnú reprezentáciu školy v matematických (RNDr. A. Almássy, RNDr. T. Prextová), fyzikálnych (RNDr. P. Bubák), informatických a programátorských súťažiach (Ing. N. Hutňanová) počas celého gymnaziálneho štúdia
Erik Chodorčuk
za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale (Mgr. M. Ondrušek) počas celého gymnaziálneho štúdia
Erik Bocko
za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale (Mgr. M. Ondrušek) počas gymnaziálneho štúdia
Ivana Marcinová - Humeníková
 za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale (Mgr. G. Žáková) a v bedmintone počas celého gymnaziálneho štúdia
Eva Pavlusová
za úspešnú reprezentáciu školy v krajských kolách matematickej olympiády a v matematických súťažiach počas celého gymnaziálneho štúdia (RNDr. R. Mikitová, RNDr. T. Prextová)
Anna Martičková
za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku v školskom roku 2013/2014 (Mgr. A. Gombošová), za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde v ruskom jazyku počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. A. Gombošová)
Nikola Harničárová
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti doma i v zahraničí (Ing. Š. Biroš) počas celého gymnaziálneho štúdia
Radovan Bosák
za úspešnú reprezentáciu školy v geografickej olympiáde počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. L. Lukáčová)
Kamil Bľanda
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)

 4. D

Tamara Baňková 
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti doma i v zahraničí (Ing. Š. Biroš, PhDr. A. Šimová, Mgr. A. M. Nižnik) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Tatiana Baňková
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti doma i v zahraničí (Ing. Š. Biroš, PhDr. A. Šimová, Mgr. A. M. Nižnik) počas celého gymnaziálneho štúdia
Andrea Potičná
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti doma i v zahraničí (Ing. Š. Biroš) počas celého gymnaziálneho štúdia
Denisa Jesenská
za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti doma i v zahraničí (Ing. Š. Biroš, PhDr. A. Šimová, Mgr. A. M. Nižnik) počas celého gymnaziálneho štúdia
Lucia Cundrová
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Andrej Jendrej
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Lucia Kovaľová
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Jana Mačejovská
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Antónia Minčáková
za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Matúš Vilček
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Marek Vilček
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Martin Grobár
za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov (Mgr. R. Kica)
Silvia Šoltésová
za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus)

 4. E

Martin Miškanin 
za úspešnú reprezentáciu školy v atletike (PaedDr. J. Stankovič), volejbale (Mgr. M. Ondrušek) a bedmintone počas celého gymnaziálneho štúdia
Jana Kuľková
za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale (Mgr. G. Žáková) a v bedmintone počas celého gymnaziálneho štúdia
Ján Čverha
za 2. miesto v krajskom kole a za 3. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v školskom roku 2013/2014 (PhDr. A. Šimová), za úspešnú reprezentáciu školy v dejepisných súťažiach (PhDr. A. Šimová), v súťaži Mladý Európan a ďalších spoločensko-vedných súťažiach (PhDr. L. Lukáčová, Mgr. J. Lešková) počas celého gymnaziálneho štúdia
Soňa Trojanová
za 1. miesto v okresnom kole súťaže Vansovej Lomnička a za účasť v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v školskom roku 2013/2014 (PhDr. M. Bušíková, PhD.), za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Alžbeta Kilvádyová
za úspešnú reprezentáciu školy v biblickej olympiáde (Mgr. M. Kovaľová) a v zdravotníckych súťažiach (PaedDr. G. Hurajová) počas celého gymnaziálneho štúdia
Simona Havirová
za úspešnú reprezentáciu školy v zdravotníckych súťažiach (PaedDr. G. Hurajová) a za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Martina Pomikalová
za úspešnú reprezentáciu školy v biblickej olympiáde (Mgr. M. Kovaľová) a za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Samuel Marcinov
za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Erika Kažimirová
za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Zuzana Šinaľová
za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M: Bušíková, PhD.) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Zuzana Chomová
za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.)
Lukáš Závodník
za úspešnú reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia
Anna Šoltýsová  za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach (Ing. Š. Biroš)
Kristína Hošková za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) 
Julina Plaskoňová za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B (Mgr. M. Harčaríková)
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin