4. D | Print |  E-mail
 Triedny učiteľ: Mgr. Marek Ondrušek 
1. Stela Bajusová
2. Dominika Basová 
3. Ivo Belejčák 
4. Adriána Brehuvová
5. Matej Bučko
6. Kristián Čajka
7. Jakub Čupeľa
8. Katarína Fedašová
9. Michal Fignár
10. Maroš Geffert
11. Martin Geralský
12. Zuzana Harčarufková
13. Jozef Hric
14. Amália Hudáková
15. Silvia Kostárová
16. Viktória Kostelníková
17. Júlia Marinčáková
18. Petra Mihaľová
19. Deana Olearčinová
20. Klaudia Oľšavská 
21. Michal Onderko
22. Lenka Pangrácová
23.  Lucia Petričková 
24. Alica Prokopová
25. Filip Šinaľ
26. Silvia Šurláková
27.Jaroslava Tipulová
28.Valéria Vavreková
29.Frederik František Vilím
30.Alena Volková 
31.Daniel Zoľák
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin