3. G  E-mail
 Triedna učiteľka: Mgr. Martina Harčaríková 
 1. Benka Martin
 2. Čupeľa Sebastián
 3. Daňková Alžbeta
 4. Evin Štefan
 5. Hajgajdová Katarína
 6. Harčarufková Dominika
 7. Hirčáková Daniela
 8. Holtman Tibor
 9. Jelínek Jaroslav
10. Klimeková Petronela
11. Klimová Simona
12. Kurimský Mário
13. Lazor Viktor
14. Majcherová Viktória
15. Matysová Mária
16. Meščanová Zuzana
17. Mihoková Barbora
18. Nováková Kristína
19. Pavlišák Peter Pavol
20. Popovec Viliam
21. Potičná Miriam
22. Sasarak Leo Viliam
23. Savčinský Šimon
24. Slivka Vladimír
25. Sobek Adam
26. Ševcov Martin
27. Šoltésová Soňa
28. Šurlák Samuel 
29. Tančínová Barbara 
30. Vaňová Veronika
31. Volčko Richard 
32. Zbrehová Paula 
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin