3. G  E-mail
 Triedna učiteľka: Mgr. Martina Harčaríková 
 1. Benka Martin
 2. Čupeľa Sebastián
 3. Daňková Alžbeta
 4. Evin Štefan
 5. Hajgajdová Katarína
 6. Harčarufková Dominika
 7. Hirčáková Daniela
 8. Holtman Tibor
 9. Jelínek Jaroslav
10. Klimeková Petronela
11. Klimová Simona
12. Kurimský Mário
13. Lazor Viktor
14. Majcherová Viktória
15. Matysová Mária
16. Meščanová Zuzana
17. Mihoková Barbora
18. Nováková Kristína
19. Pavlišák Peter Pavol
20. Popovec Viliam
21. Potičná Miriam
22. Sasarak Leo Viliam
23. Savčinský Šimon
24. Slivka Vladimír
25. Ševcov Martin
26. Šoltésová Soňa
27. Šurlák Samuel 
28. Tančínová Barbara 
29. Vaňová Veronika
30. Volčko Richard 
31. Zbrehová Paula 
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin