Exkurzia za hviezdami a soľou nad zlato PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Sunday, 22 November 2015 09:42

Ešte sme sa ani nestihli spamätať a už tu máme koniec októbra a ďalšie spoznávanie života prostredníctvom zážitkového učenia. Takéto učenie je (ako sme už stihli postrehnúť) jedna z najúčinnejších foriem učenia saJ. Namiesto nudných grafov a tabuliek v učebnici zažijeme na vlastnej koži niečo zaujímavé, čo pretrvá oveľa dlhšie, ako len „nabiflené“ vedomosti.

Ráno, keď sa ešte pozemný mráz nestihol roztopiť, sme už v skupinách podľa tried čakali na autobusy, ktoré nás odvezú do Prešova. Bolo nám zima, no naše očakávania ju zmiernili. Odvoz konečne dorazil, my sme sa usadili a vyrazili za nepoznaným. Počas cesty panovala veselá nálada. Rozdelili nás do dvoch skupín, prvá skupina smerovala do Solivaru a druhá do planetária.

V Solivare už na nás čakal sprievodca. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, patriacu medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. Prezreli sme si expozície o ťažení soľanky a vypočuli sme si výklad o jej následnom pretváraní na soľ a uskladnení.

Potom sme sa vymenili s druhou skupinou a presunuli sme sa do hvezdárne spojenej s planetáriom – astronomickým laboratóriom, ktoré napomáha výučbe a popularizácii astronómie a určite prispelo k lepšiemu pochopeniu vesmíru okolo nás. Formou audiovizuálnych programov, prednášok, videoprojekcií, astronomických pozorovaní pre verejnosť a výstav sa v ňom návštevníkom ponúkajú zaujímavé a netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem. My sme si pozreli krátky film o našej slnečnej sústave, potom sme sa pobrali do inej miestnosti, kde sa nachádza planetárium. Ľahli sme si do pohodlných kresiel a prezerali sme si umelo vytvorenú hviezdnu oblohu, tvorenú pomocou projekcie opticko-mechanického systému. Keďže bol krásny jasný slnečný jesenný deň, mali sme možnosť pomocou ďalekohľadov pozorovať aj Slnko, na ktorom prebiehali erupcie. Bol to neopísateľný pocit. Tento deň sme si užili, videli sme voľným okom neviditeľné a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých poznatkov.

V mene všetkých prvákov Gymnázia L. Stöckela ďakujeme PhDr. Lenke Lukáčovej za umožnenie tejto exkurzie a RNDr. Kvetoslave Kaňuchovej, Mgr. Jánovi Bojčíkovi a Mgr. Ondrejovi Žinčákovi, ktorí mali na tejto exkurzii nad nami dohľad.

Tešíme sa na ďalšie zážitkové vyučovanie prírodných viedJ,

Barbora Žáková, študentka GLS, 1.D

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin