Korešpondenčný seminár z chémie pre základné školy PDF Print E-mail

 

    Je pravdou, že najlepšie nápady vznikajú vždy spontánne. Inak to nebolo ani v tomto prípade. Minulý rok cestou z Krajského kola chemickej olympiády v Svite skrsla v hlavách troch terajších štvrtákov Gymnázia L. Stöckela - Jakuba Čopáka (4. C), Moniky Hudákovej (4. B) a Dominiky Švecovej (4. B) myšlienka vytvoriť Korešpondenčný seminár z chémie pre žiakov základných škôl, ktorý by pozostával z teoretických aj praktických úloh z rôznych oblastí chémie. Samotný nápad sa zapáčil aj pánovi riaditeľovi RNDr. Marcelovi Tribusovi, aj našim profesorom chémie, a tak sa mohlo začať s realizáciou.

     Pod vedením Mgr. Martiny Harčaríkovej pracovali na tomto projekte traja spomínaní štvrtáci, ďalej Katarína Harčarufková (2. E), Dominika Chovancová (2. A) a štyria prváci Štefan Hricov (1. D), Dávid Fejczo (1. D), Dušan Roháľ (1. B) a Samuel Mariančik (1. C), ktorí sa do projektu zapojili už počas minulého roka. Úlohy prvého kola riešili súťažiaci už v minulom roku, tento rok pokračoval dvoma domácimi kolami. Korešpondencia domácich kôl prebiehala elektronicky, žiaci dostali mailom zadanie a vypracované odpovede posielali späť.

     V stredu 2. marca 2016 sa na Gymnáziu L. Stöckela konalo finále Korešpondenčného seminára z chémia, na ktoré mladí chemici 8. a 9. ročníka postúpili na základe výsledkov z troch domácich kôl. Seminár svojimi príhovormi otvorili riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus a vedúci odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Mgr. René Semanišin. Ôsmaci začali praktickou časťou v laboratóriu a žiaci deviateho ročníka písali najprv teoretickú časť v priestoroch učebne chémie. Po pätnásťminútovej prestávke nastala výmena a po úspešnom absolvovaní oboch častí išli žiaci so svojimi učiteľmi na obed, ktorý naša škola zúčastneným poskytla. Počas toho, kým si súťažiaci dopĺňali sily, naši študenti poctivo opravovali a kontrolovali.

     Do Korešpondenčného seminára z chémie sa prihlásilo spolu 57 súťažiacich, v kategórii deviatakov 43 žiakov a v kategórii ôsmakov 14 žiakov (najmladším účastníkom bol šiestak Peter Paľa zo ZŠ Pod Vinbargom). Z 11 registrovaných škôl bolo 9 z okresu Bardejov, jedna z okresu Svidník a jedna z Bratislavy. Do finálneho kola "vydržalo" 15 deviatakov (kategória 9) a 8 ôsmakov (kategória 8), medzi nimi aj najmladší chemik Peter Paľa. Vo finále mali najpočetnejšie zastúpenie chemici zo ZŠ na Wolkerovej ulici a zo ZŠ v Hertníku.

     V kategórii 9 sa na prvej priečke umiestnila Laura Simová, druhé miesto obsadila Miriam Šimová a tretia bola Katarína Petrišáková (všetky výherkyne sú zo ZŠ Wolkerova). V kategórii 8 patrilo zlato Michalovi Čopákovi, striebro získal Peter Paľa (obidvaja zo ZŠ Pod Vinbargom) a bronzová skončila Bernadeta Kohútová (zo ZŠ v Hertníku).

     Prečo sa zapojiť? Žiaci nadobudnú nové vedomosti, zručnosti i skúsenosti. Naučia sa pracovať v laboratóriách i s odbornou literatúrou v tlačenej či elektronickej podobe.

     Poďakovanie patrí primátorovi mesta MUDr. Borisovi Hanuščákovi a vedúcemu odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Mgr. Renému Semanišinovi za ich podporu pri realizácii dobrého projektu a za podanie pomocnej ruky poznaniachtivej mládeži.

     Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa o rok!

Alexandra Humeníková, študentka GLS, 1. D

Fotogaléria:

  
Foto 1: Súťažiaca pri práciFoto 2: Súťažiaci pri práci

 

Last Updated ( Wednesday, 13 April 2016 13:10 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin