2 % z dane PDF Print E-mail

Venujte 2 % (3 %) z vašich daní na rozvoj školy a neinvestičného fondu IUVENES

Uisťujeme vás, že prijaté prostriedky budú vynaložené na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na zabezpečenie vzdelávacích exkurzií, na športové a kultúrne podujatia školy na nákup učebných pomôcok a literatúry.
Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.
 

 2 % 

 
Naše identifikačné údaje:

IČO: 36167231
Právna forma: Neinvestičný fond
Obchodné meno: IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela
Sídlo: Jiráskova
Súpisné/orientačné číslo: 12
PSČ: 085 01
Obec: Bardejov
 
Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie:
 • Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Z Potvrdenia si vyrátate buď 2% alebo 3% z Vašej zaplatenej dane. ( 3% v prípad, že ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali)Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% . Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Vyhlásenie a spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:
 • Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 • Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (väčšinou do 31.03.2017) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak ste právnická osoba:
 • Vypočítajte si 1% z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (31.3.2017) nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 • V prípade že do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (31.3.2017) darujete 0,5% svojej dane na verejnoprospešné účely, môžete poukázať až 2% dane z príjmu.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane
 • Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 
Last Updated ( Tuesday, 21 February 2017 22:38 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin