Angličtinár roka 2016/2017 PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Wednesday, 26 April 2017 13:51

Angličtinár roka 2016/2017

 
 

Angličtinár roka je súťaž preštudentov stredných škôl a gymnázií ve veku 15-19 rokov. Súťaž prebieha v stanovený deňonlinena celom svete. Tento rok sa konal už 6. ročníka uskutočnil sa dňa 30.11.2016.  Súťaž pozostáva z testu na úrovni B1- C1 podľa Európskeho referenčného rámca a obsahuje gramatiku, posluch a orientáciu v texte. Trvá presne 60 min. od prihlásenia do testu, pričom študent má možnosť ukončiť test aj skôr. Študentovi sa zobrazia dosiahnuté výsledky (body a čas) po ukončení testu. Vyhráva študent s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnakého počtu bodov u dvoch a viac študentov, rozhoduje kratší čas. Celkový počet bodov, ktorý bolo možné v teste získať, bol 124 bodov.

Podľa predbežných výsledkov sa súťaže zúčastnilo 694 stredných škôl z 28 krajín. Celkový počet súťažiacich bol15 107, čo je o 37% viac ako v minulom roku.

 

Cieľ súťaže

Hlavným cieľom súťaže je motivácia mladých ľudík výučbe anglického jazyka a porovnanie jednotlivých škôl v rámci krajov na území Slovenskej republiky i v rámci jednotlivých štátov z celého sveta. Táto súťaž slúži ako zlepšenie a spestrenie vyučovania pre všetkých učiteľov angličtiny. Súťaž sa zameriava na súťaživosť medzi študentmi a prispieva ku zvýšeniu ich záujmu o jazykovú výučbu.

V našej škole sa  do testovania zapojilo 30 študentov 1. – 4. ročníka. Akékoľvek pomôcky pri teste boli zakázané, študenti nesmeli otvárať žiadny iný súbor v počítači, či používať iné zariadenia alebo slovníky. Počas testu nebola taktiež prípustná žiadna komunikácia, či už verbálna alebo elektronická. Test má totiž zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody.

Napriek náročnosti testu ho všetci súťažiaci našej školy zvládli. Po jeho ukončení im bol hneď oznámený dosiahnutý počet bodov. Avšak žiaci zatiaľ nevedia, ako presne dopadli v porovnaní s ostatnými slovenskými školami. Pocity našich študentov bezprostredne po teste boli pozitívne.

Najlepší žiaci našej školy:

1.  Filip Šinaľ – 3.D              

2.  Viliam Popovec – 2.G    

3.  SabriánFertaľ – 3.A      

4.  Jakub Gajdoš – 4.E       

  Jakub Semanišin – 4.C  

5.  Maroš Komora – 4.A    

A tu sú vyjadrenia niektorých zúčastnených študentov:

Petra, 1.G:  Test sa mi páčil, ale zistila som, koľko toho ešte neviem a koľko sa ešte musím učiť.

Karin, 1.G: Čítanie s porozumením bolo pre mňa najťažšie, nerozumela som všetkým slovíčkam, ale posluch sa mi páčil, bol celkom zrozumiteľný.

Marika, 2.G:  Test bol jednoduchší ako v minulom roku.

Paula, 2.G: Reading bol dosť ťažký a dlhý, posluch trochu nezrozumiteľný, hlavne ten o banánoch.

Samo, 2.G:  Podľa mňa bol posluch ľahký, ale dopĺňanie do viet bolo náročnejšie.

Martin, 2.D: Najväčšie problémy som mal s gramatickou časťou, ostatné časti boli v poriadku.

Saša, 2.D:  Mne osobne sa ťažšie robil Reading a posluch bol jednoduchší.

Filip, 3.D:  Podľa mňa bol test ľahký.

Denis, 4.C: Myslím si, že test bol lepší ako minulý rok (viac primeraný). Čítanie o McDonalde bolo trochu náročnejšie, pokiaľ ide o slovnú zásobu. Otázky k nemu však neboli až také ťažké.

Maroš, 4.A: Test bol v pohode

Výsledky tejto jazykovej súťaže a  správne odpovede budú známepribližne o mesiac. Držíme našim študentom palce, aby v tejto skúške obstáli čo najlepšie.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin