Plesám, plesáš, plesáme PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Saturday, 03 March 2018 17:05

 

„Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu...“

 

Posledný januárový piatok sa už od rána niesol na Gymnáziu L. Stöckela v „plesavej“ nálade. Kolektív 3.B spojil všetky svoje sily a odvážne sa pustil do organizovania 42. gymnaziálneho plesu. Pod dozorom už ostrieľaných učiteľov v zložení Mgr. Jana Lešková, Mgr. Štefan Matiaš a RNDr. Martin Sendek  sa žiaci snažili splniť každú pridelenú úlohu tak, aby všetko išlo podľa plánov, a aby sa ples vydaril čo najlepšie. Ten tohtoročný  niesol názov Sen noci GLS.

Tanečnú sálu v kultúrnom dome v Zborove zahalila modro-zlatá farba a moderovanie „pod hviezdami“ si užívali naši šikovní spolužiaci Klaudia Vaverčáková (3.B) a Sebastián Gajdoš (3.B). Večer sa podľa zvyku začal gongom, následným príhovorom riaditeľa školy RNDr. Marcela Tribusa a po prestrihnutí pásky zábava začala. Odštartovaný bol večer plný hudby a tanca. Do tanečných krokov nám hrala skupina Echo, ktorá po úvodnom i učiteľskom tanci zabezpečila celý večer plný parket.

Chvíle prestávok medzi tanečnými kolami nám spríjemnili členovia Muzika klubu svojím spevom a prekvapením večera bolo vystúpenie našich všestranne talentovaných učiteľov Ing. Štefana Biroša a Mgr. Ondreja Žinčáka. Korením programu boli tanečné kreácie žiakov 3.D v duchu legendárnej Pomády. Hlasný potlesk si zaslúžili aj ľudové piesne a tance pod umeleckou taktovkou Mgr. Lenky Blaňárovej.

V tanečnej súťaži sme hľadali kráľa a kráľovnú plesu. Tých tohtoročných sme našli medzi štvrtákmi, a tak si korunku slávnostne nasadili Miroslava Lapčáková (4.B) a Peter Štefančin (4.B). Nasledovala štedrá tombola s cenami rôzneho druhu. Po nej sme si až do druhej rannej hodiny vychutnávali skvelú tanečnú atmosféru. Veď „kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“

Na záver by sme sa chceli poďakovať organizátorskému tímu, vedeniu školy, všetkým pedagógom i plesajúcim študentom, že sa nám spolu podarilo vytvoriť tú našu nezabudnuteľnú „dlouhou noc“. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto tanečnej tradície, lebo „kebyže niet hudby, niet života“. Do vytancovania, priatelia!

Lívia Puzderová, študentka GLS, 3.B

Autorka článku: Lívia Puzderová

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin