Krajské kolo rečníckej súťaže Za krásu slova PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Tuesday, 08 May 2018 19:10

 

„Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí.“ Slovo môže potešiť i zarmútiť. Slovom môžeme očariť aj odradiť. Slovo je silnou zbraňou a je len na nás, ako s ňou budeme narábať.

Na tohtoročnom jubilejnom 20. ročníku krajskej rečníckej súťaže Za krásu slova ani tento rok nechýbali zástupcovia nášho Gymnázia L. Stöckela. 21. marca 2018 nás na organizátorskej  škole SOŠ Elba v Prešove reprezentovali Jana Basová, Adrián Mihalik a Natália Zápachová, rétori zo 4.A triedy.

V Roku Michala Miloslava Hodžu preverila táto súťaž schopnosti súťažiacich v práci so slovom v troch kategóriách. Na začiatku si študenti zmerali sily v písomnom teste, nasledoval prednes pripraveného hovoreného prejavu na ľubovoľnú tému a prednes improvizovaného prejavu na vyžrebovanú tému.

Celá súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére. V pripravených aj nepripravených prejavoch dominovali témy rodina, priatelia, láska či vďaka. Aj prostredníctvom tejto súťaže mladí ľudia potvrdili, že ich (často nazývaná „digitálna“) generácia nie je „stratená“. Uvedomujeme si vážnosť dnešnej doby a snažíme sa k problémom pristupovať zodpovedne, vážiť slová, ktoré povieme, a s úctou človeka k človeku sa snažíme robiť tento svet lepším.

Každý prednes bol niečím zaujímavý a prínosný, no zvíťaziť mohli len najlepší. Našej študentke sa podarilo dosiahnuť úspechy v písomnom prejave, 1. miesto si domov priniesla Natália Zápachová. Z úspechu sa veľmi tešíme a ďakujeme PhDr. Anne Šimovej za jej skvelé hodiny slovenského jazyka, Mgr. Edite Koščovej za prínosné rady a PaedDr. Jane Guľovej PhD. za opornú ruku až do finále.

Natália Zápachová, študentka GLS, 4.A

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin