Úspešný Korešpondenčný seminár z nemeckého jazyka na GLS PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Tuesday, 08 May 2018 19:14

 

Žiaci z Bardejovského okresu, ktorí sa v základných školách učia nemčinu, sa 22. marca 2018 s chuťou popasovali s úlohami na Korešpondenčnom seminári z nemeckého jazyka „Spiel mit!“, ktoré sa konalo na pôde jubilujúceho, už 80-ročného Gymnázia L. Stöckela.

GLS je strednou školou, na ktorej si študenti štúdium cudzieho jazyka vyberajú z ponuky piatich cudzích jazykov, a to anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský jazyk. Nemecký jazyk sa teší veľkej obľube, svedectvom je aj desaťročná intenzívna spolupráca školy s nemeckou partnerskou školou Gymnáziom Ernsta Barlacha v Unne, a tiež početné „lektorské týždne“, počas ktorých sa učebňami a chodbami školy ozýva ten-ktorý cudzí jazyk vo svojej „rýdzej“ podobe.

Žiakov základných škôl slávnostne privítal riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus, hlavný organizátor seminára Mgr. Marek Ondrušek i vedúca PK NEJ PhDr. Mária Bušiková, PhD., ktorá všetkým prítomným popriala „viel Glück“ a mohlo sa začať súťažiť.

Po dopísaní úloh, počas vyhodnocovania testov si študenti GLS pripravili pre hostí kultúrny program. Moderátorkou programu bola bilingvalistka Karin Jašeková (2.G). Zazneli Goetheho verše v podaní Lukáša Magdu (2.G), ktorý so svojím prednesom postúpil na celoslovenské kolo v súťaži Jazykový kvet. Simona Chovancová (2.B) nám v gitarovom sprievode spolužiaka Daniela Fedora-Baláža (2.B) zaspievala pôsobivú pieseň v nemčine.  Dlhodobú nemecko-poľsko-slovenskú študentskú výmenu v partnerskej Unne prišli predstaviť jej priami účastníci Adam Lukačejda (4.B) a Denisa Harčarufková (4.B). Zdôraznili prínosy výmenných jazykových pobytov a naliehavosť dnešnej doby ovládať okrem angličtiny minimálne ešte jeden cudzí jazyk. Okrem zlepšovania si jazykových zručností v prirodzenom prostredí ocenili aj všestrannosť študentskej výmeny. Študenti navštívia európske metropoly Berlín, Amsterdam či Prahu, naučia sa mnoho z dejín i geografie krajiny, prehĺbia si poznatky z kulturológie a získajú nové medzinárodné priateľstvá.

Na záver programu čakali na žiakov základných škôl  veselé aktivity a hry, ktoré si pre nich pripravili študenti 4. ročníka Filip Šinaľ (4.D), Veronika Žáková (4.A), Viktória Klimeková (4.E) a Michaela Krumlovská (4.B). Súťažiaci počas aktivít ukázali, že sú šikovní a že ich nemčina naozaj baví. Po programe bol pripravený chutný obed v našej školskej jedálni a  hneď po ňom nasledovalo vyhodnotenie seminára, na ktoré boli už všetci veľmi zvedaví.

Víťazom finále Korešpondenčného seminára z nemeckého jazyka „Spiel mit!“ sa stala Katarína Hersteková (ZŠ na Komenského ulici), striebro patrí Bianke Mihalcovej (ZŠ B. Krpelca) a bronz si odnáša Anna Gombitová (ZŠ B. Krpelca). Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov s nemeckým jazykom na perách. Na ďalších súťažiacich sa, samozrejme, tešíme už o rok!

Ďakujeme primátorovi mesta Bardejov MUDr. Borisovi Hanuščakovi za hodnotné ceny pre víťazov, tiež vedeniu školy za rozvíjanie potrebnej myšlienky zdolávania jazykových bariér, členom PK NEJ za bezproblémový priebeh súťaže, hlavne však „duši“ tohto podujatia Mgr. Marekovi Ondrušekovi, ktorý je nielen športovec, ale aj „jazykár par excellence“.

Karin Jašeková, študentka GLS, 2.G

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin